Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Provádění staveb, povinnosti účastníků výstavby - webinář- zrušen

Provádění staveb, povinnosti účastníků výstavby - webinář- zrušen

Přednášející: Ing. Čeněk Kadlec

Anotace: Přednáška je zaměřena na povinnosti jednotlivých účastníků výstavby včetně ukázek dokumentace vedené zhotovitelem stavby a technickým dozorem stavebníka při výkonu TDS a vymezení povinností stavbyvedoucího. 

Program:

 1. Úvod – povinnosti účastníků výstavby
 2. Řízení a provádění staveb
 3. Úloha stavbyvedoucího v procesu výstavby
 4. Výkon technického dozoru nad prováděním stavby
 5. Ukázky zápisů, kontrolních listů a dokumentace vedené TDS při kontrole staveb
 6. Ukázka vedení stavebních deníků a zápisů účastníků výstavby
 7. Fotodokumentace vad a poruch při provádění staveb  

Místo konání: online

Datum konání: 12.5.2022

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Organizační garant: Petr Javorik, IT specialista, tel: 227 090 218

Kontaktní osoba: K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

Akce je akreditována v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast je ohodnocena 1 kreditním bodem.

Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT účast zpoplatněna 800kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 12052022 , do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka, email. Potvrzení o platbě a vaše fakturační údaje zašlete na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci a v den akce přihlašovací údaje.

Účastníkům, kteří budou urážet svými reakcemi či žertíky přednášejícího a organizátora akce, výbor OK Praha neumožnění on-line registrace na akce OK Praha ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.

Technické informace a požadavky:

 • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
 • Datová linka: >1 Mb⁄s
 • Audio vybavení: reproduktory⁄sluchátka
 • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5
Termín