Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Provedení výkresové dokumentace staveb-seminář

Provedení výkresové dokumentace staveb-seminář

Pořadatel: IC ČKAIT + OK Praha

Přednášející:  Ing. Lenka Hanzalová, Ph.D., Ing. Vladimíra Helebrantová, Ing. Zuzana Rácová, Ph.D., Ing. Aneta Libecajtová, Ph.D.,

Anotace: Seminář je zaměřen na provedení výkresové dokumentace pozemních staveb. Probrány budou jak související právní předpisy, včetně požadavků z nich vyplývajících, obsah a rozsah dokumentace, tak i řešení v praxi. Důraz bude kladen na provedení dokumentace a také na její nedostatky, které se v různých stupních stavebního řízení nejčastěji vyskytují.

Obsah:

 1. Zahájení, úvod do tématiky

  Ing. Lenka Hanzalová, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta stavební, soudní znalec

 2. Požadavky závazných právních předpisů na dokumentaci a jejich aplikace v praxi

  Ing. Vladimíra Helebrantová, Česká společnost pro stavební právo

  • pojmy – stavba, změna stavby, soubor staveb, změna stavby před jejím dokončením
  • požadavky stanovené stavebním zákonem
  • požadavky stanovené prováděcími vyhláškami
  • příklady z praxe
 3. Stávající stav zakreslování stavebních konstrukcí a požadavky na obsah projektové dokumentace

  Ing. Zuzana Rácová, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta stavební

  Ing. Aneta Libecajtová, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta stavební

  • základní principy zakreslování a kótování
  • rozdíly a změny v zakreslování stavebních konstrukcí v důsledku změn základních norem pro zakreslování
  • nejčastější chyby a nedostatky v PD

Místo konání: přednášková místnost 1.p.budova ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2

Datum konání: 25.11.2021

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Organizační garant: Ing. Šárka Janoušková, ředitelka Informační centrum ČKAIT, s.r.o.

Kontaktní osoba: Ing. Miroslava Rychetská tel.: 227 090 224, e-mail: mrychetska@ic-ckait.cz

Akce je akreditována v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast je ohodnocena 1 kreditním bodem.

Termín
Celková kapacita
34
Seznam přihlášených osob - počet volných míst 8
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0012876 Ing. Michal Fott
2 0000599 Ing. Miloslav Bejda
3 0014616 Ing. Jiří Švejcar
4 0007711 Ing. Pavel Doležil
5 0010079 Ing. Miloš Keltner
6 0007621 Ing. Libor Vykydal
7 0002494 Ing. Pavel Sýkora
8 0011397 Ing. Pavel Černý
9 3000076 Ing. Pavol Kohutiar
10 0009000 Ing. František Rulík
11 0000900 Ing. Aleš Jungmann
12 0014016 Ing. Zuzana Kvapilová
13 0300824 Ing. Pavel Heinz
14 0012534 Ing. Antonín Fuksa
15 0007660 Ing. Vít Lerl
16 1003048 Ing. Marie Žaloudková
17 0007514 Ing. Lenka Adámková
18 0402413 Ing. Jiří Opalecký
19 0009972 Ing. Ondřej Šnobl
20 0012329 Michal Česák
21 0005858 Ing. Josef Kuchař
22 0012781 Ing. Vojtěch Čáp
23 1100719 Ing. Josef Opluštil
24 0009820 Ing. Petr Kuba
25 1100737 Ing. Otakar Galas
26 0008455 Ing. Zdeněk Čečil