Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Provoz zařízení TZB za pandemie – webinář

Provoz zařízení TZB za pandemie – webinář

Souvislosti s probíhající pandemií COVID-19 vyvstávají otázky, zda stávající způsob návrhu a především provozování systémů TZB šíření virové infekce v interiérech budov podporuje, omezuje či nemá žádný vliv. V současnosti sledovaný virus způsobující onemocnění COVID-19 označovaný SARS-CoV-2 má průměr cca 50–200 nm, což ho řadí mezi jemné až ultrajemné částice frakce PM1 až PM0,1 šířící se mimo jiné vzduchem buď samostatně, nebo jako součást jiných, větších částic běžně ve vzduchu se vyskytujících.

Týmy odborníků WHO, ECDC, REHVA, ASHRAE a STP v souvislosti pandemií sledují a analyzují situaci a na základě průběžně získávaných informací a poznatků vypracovaly informační materiály týkající se vlivu provozování budovy a chování uživatele na šíření viru.

Webinář profesního aktivu Energetických auditorů a Střediska vzdělávání a informací je zaměřen na seznámení s problematikou šíření viru v budovách, přehled doporučení a principů návrhu systémů TZB, vedoucích ke snížení rizika nákazy.


Hlavní odborné téma – program akce:

  • SARS-CoV-2 ve vnitřním prostředí  (Ing. Pavla Dvořáková, Ph.D. katedra TZB FSv ČVUT v Praze)
  • Provoz vzduchotechnických zařízení (Ing. Jiří Petlach, Petlach TZB)
  • Doporučení pro opatření v oblasti TZB v souvislosti s šířením COVID-19 (prof. Ing. Karel Kabele, CSc. katedra TZB FSv ČVUT v Praze)
  • Diskuse

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
prof. Ing. Karel Kabele, CSc.;
Ing. Jiří Petlach;
Ing. Pavla Dvořáková, Ph.D.

ORGANIZACE:
Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, LZABELKOVA@ckait.cz, tel.: 227 090 212

TECHNICKY ZAJIŠŤUJE:
Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, e-mail: webmaster@ckait.cz, tel.: 227 090 218

TERMÍN KONÁNÍ:
3. 5. 2021 od 13:30 hod. (délka trvání cca 2,5 hod.)


Webinář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen polovinou bodu. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.


Technické informace a požadavky:

  • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
  • Datová linka: >1 Mb/s
  • Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
  • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5

Záznam webináře nebude k dispozici.


PŘIHLÁŠENÍ NA WEBINÁŘ

Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 30. 4. 2021 v 15:00 hodin.
Registrace provedené po tomto termínu již nelze z technických důvodů vyřídit.

Termín
Celková kapacita
100
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0501430 Ing. Jan Müller
2 0010619 Ing. Martin Blaha
3 0009249 Ing. Jiří Folta
4 0201506 Vlastimil Šatra
5 0011897 Ing. Tomáš Svoboda
6 0014289 Ing. Jan Hercík
7 0004997 Ing. Aleš Voženílek
8 0013251 Kryštof Rotkovský
9 0602638 Ing. Lukáš Francl
10 0301005 Ing. Jitka Briežniková
11 0000158 Ing. Miroslav Novák
12 0201771 Michaela Matoušíková
13 0401131 Ing. Hana Antošová
14 0014585 Ing. Norbert Glejdura
15 0400249 Ing. Miloslav Přibyl
16 0003817 Ing. Josef Čechtický
17 0009541 Ing. Karel Kozel
18 1006943 Ing. Jakub Šverák
19 0501214 Ing. Jan Slanec
20 1104068 Ing. Pavel Gergela
21 0001155 Ing. Renata Govoruchinová
22 0010375 Ing. Vladimír Čoček
23 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
24 1400297 Ing. Jiří Danihelka
25 0000977 Ing. Bohdan Víra CSc.
26 0401842 Ing. Pavel Komenda
27 0012454 Ing. Tomáš Věchtík
28 0402185 Pavel Šnejdar
29 0402185 Pavel Šnejdar
30 0014101 Ing. Lenka Vindušková
31 1100720 Ing. Dana Peikertová
32 1400435 Ing. Jana Teplá
33 1300052 Ing. Petr Koukolíček
34 1201504 Ing. Vlastimil Šindler
35 0200840 Ing. Jan Černý
36 0400038 Ing. Olga Strohschneiderová
37 0013162 Ing. Vladimír Pekár
38 0010473 Ing. Vladimír Svítek
39 0600238 Pavel Nosek
40 0004895 Ing. Ivanka Lebrová
41 1002252 Ing. Michaela Šiborová
42 0013390 Ing. Ondřej Machek
43 1100094 Ing. Ivo Čech
44 0011862 Ing. Radek Bělohlávek
45 0101904 Ing. Ladislav Váňa
46 0602208 Ing. Jana Machová Jirsáková
47 0501354 Miroslav Molnár
48 0008683 Ing. Martina Loskotová
49 0700937 Ing. Romana Vacková
50 0014244 Ing. Tomáš Brotánek
51 0300358 Ing. Zdeněk Kubinčan
52 0700857 Ing. Miroslav Kratochvíl
53 1200600 Pavel Mareček
54 0009000 Ing. František Rulík
55 0200158 Ing. Milan Šnajdr
56 1201301 Dan Katzer
57 1101121 Ing. Richard Žák
58 0014372 Patrik Doubek
59 0300238 Pavel Tezaur
60 0500077 Ing. Vladislav Bambuch
61 0100375 Ing. Václav Heller
62 0101134 Ing. Ivan Skalický
63 0301183 Pavel Novotný
64 0601893 Ing. Jiří Kaplan
65 0601798 Ing. Roman Petr
66 0012812 Ing. Jakub Stejskal
67 0014113 Ing. Vladimír Vayhel
68 1200167 Ing. Petr Horčička
69 1005283 Ing. Ruben Pippal
70 0700372 Bohumil Hanousek
71 0201165 Josef Matějka
72 0009956 Ing. Tomáš Frýdek
73 0011963 Ing. Petr Neufuss
74 1202067 Ing. Radomír Baršč
75 1201722 Ing. Marek Krejčí
76 1006603 Ing. Petr Auf
77 0601629 Ing. Jaromír Klazar
78 0101711 Ing. Zdeněk Krejčí
79 0008813 Ing. Ivo Dostál
80 1004596 Bc. Jiří Jurenka
81 0300692 Alena Lehečková
82 0102636 Ing. Tomáš Brožek
83 0014283 Ing. Tomáš Košťák
84 1104352 Ing. David Niklasch
85 0300589 Ing. Jaroslav Radovnický
86 0500994 Petra Nosková
87 0009857 Ing. Pavel Novotný
88 1007117 Ing. Jiří Bernard
89 0014118 Ing. Václav Jezbera
90 0002942 Ing. Bronislav Dvořák
91 0013789 Ing. Miloslav Polášek
92 1003656 Ing. Jindřich Čuda
93 0012498 Ing. Jiří Šesták
94 0201890 Václav Polata
95 0004412 Ing. Jan Turek
96 0002103 Ing. Miroslav Paták
97 0009771 Ing. Jaroslava Šudová
98 0602684 Ing. Ondřej Černý
99 0101211 Ing. Iva Kálalová
100 0101870 Ing. Tuan Phan Anh
101 0601799 Ing. Petr Vaňásek