Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY – Aktualizace 2017

PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY – Aktualizace 2017

Ústav územního rozvoje MMR ČR zveřejnil internetovou verzi publikace, která obsahuje srovnání cen v oblasti technické a dopravní infrastruktury včetně veřejné zeleně. Hodnotové údaje jsou v cenové úrovni roku 2017 (bez DPH).

Bližší informace a publikace je ke stažení na http://www.uur.cz/default.asp?ID=899

23. 08. 2017