Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Ptáci a skla - bezpečné soužití (seminář)

Ptáci a skla - bezpečné soužití (seminář)

Anotace: Prosklené plochy a jejich zabezpečení proti nárazům ptactva

Program:

  • způsoby zabezpečení prosklených ploch proti nárazům ptactva
  • různé varianty řešení polepů
  • příklady řešení od nás i ze zahraničí
  • diskuze

Přednášející: Mgr. Lukáš Viktora - zástupce České společnosti ornitologické

Datum konání28.11. 2022

Čas konání: 12:30

Místo konání:  Technická univerzita v Liberci – budova G, místnost G313 (Univerzitní nám. 1410/1)

Odborný garant: Ing. Dagmar Vojtíšková

Kontaktní osoba: Kateřina Machová, tel.: 730 812 182, e-mail: liberec@ckait.cz

 

 

Seminář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem. 

 

Poznámka: Svoji neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.

Termín
Celková kapacita
40
Seznam přihlášených osob - počet volných míst 34
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0501265 Ing. Vratislav Salaba
2 0500941 Ing. Petr Franců
3 0500479 Ing. Dagmar Vojtíšková
4 0500176 Ing. Lumír Sochor
5 0501337 Ing. Martin Sehnoutka
6 0500712 Ing. Václav Ropek