Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Ptáci a skla - bezpečné soužití (seminář)

Ptáci a skla - bezpečné soužití (seminář)

Anotace: Prosklené plochy a jejich zabezpečení proti nárazům ptactva

Program:

  • způsoby zabezpečení prosklených ploch proti nárazům ptactva
  • různé varianty řešení polepů
  • příklady řešení od nás i ze zahraničí
  • diskuze

Přednášející: Mgr. Lukáš Viktora - zástupce České společnosti ornitologické

Datum konání28.11. 2022

Čas konání: 12:30

Místo konání:  Technická univerzita v Liberci – budova G, místnost G313 (Univerzitní nám. 1410/1)

Odborný garant: Ing. Dagmar Vojtíšková

Kontaktní osoba: Kateřina Machová, tel.: 730 812 182, e-mail: liberec@ckait.cz

 

 

Seminář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem. 

 

Poznámka: Svoji neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.

Termín
Celková kapacita
40
Přístup do zabezpečené části (nustnost pro provední přihlášení na akci).
Pokud neznáte přihlašovací údaje postupujte na stránku pro obnovení hesla.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0501265 Ing. Vratislav Salaba
2 0500941 Ing. Petr Franců
3 0500479 Ing. Dagmar Vojtíšková
4 0500176 Ing. Lumír Sochor
5 0501337 Ing. Martin Sehnoutka
6 0500712 Ing. Václav Ropek