Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Publikace "České a slovenské stavby století" k prodeji v OK Plzeň

Publikace "České a slovenské stavby století" k prodeji v OK Plzeň

Autor: kolektiv autorů
Vydavatel: INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT, s.r.o., Praha 2018
Formát, počet stran: A4, vazba V2, 500 obrázků, 112 stran
ISBN: 978-80-88265-06-1
Cena: 260,- Kč odborná veřejnost, 210,- Kč autorizované osoby ČKAIT.

Od roku 1918 bylo v Československu, poté i v České a Slovenské republice, postaveno mnoho významných a pro další vývoj společnosti důležitých staveb. Z nichž bylo vybráno celkem 100 staveb – 66 českých a 34 slovenských. Tyto stavby dokumentují vývoj stavitelství a architektury na našem území, kdy jejich výstavba vycházela z potřeb urbanizovaného území a byla odvislá od hospodářské a kulturní vyspělosti země. Stavby první republiky přímo vyzařovaly vydechnutí svou lehkostí a účelností, přizpůsobením tvorby člověku. Celé dvacetiletí ovládl funkcionalismus. V padesátých letech přišel prudký náraz a sražení architektury do nabubřelé sorely. A opět náhlé uvolnění. Vzniká pavilon pro Expo 58, hotel a vysílač na Ještědu a další kvalitní stavby. Bylo štěstí, že padesátá léta negativně neovlivnila kvalitu inženýrských staveb, urbanizmu a většinou ani úroveň výuky na technických vysokých školách, proto může v současnosti vznikat řada krásných i funkčních staveb inženýrských i občanských. Tato publikace obsahuje ke každé vybrané stavbě informaci o stavebníkovi, projektantovi a zhotoviteli stavby, základní technickou specifikaci a bohatý obrazový materiál.

20. 11. 2018