Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Publikace "Historie předpjatého betonu" k prodeji v OK Plzeň

Publikace "Historie předpjatého betonu" k prodeji v OK Plzeň

Historie předpjatého betonu
Autor: Jan Vítek
Vydavatel: Informační centrum ČKAIT, 2016
Formát, počet stran: B5, vazba, str. 320

Monografická publikace souhrnně pojednává o předpjatém betonu od jeho počátku až do 90. let 20. století. Je rozdělena do 13 kapitol, které se týkají např. počátků předpjatého betonu, mostů z prefabrikovaných nosníků, monolitických i segmentových, průmyslových a pozemních staveb, vozovek, výrobků z předpjatého betonu, výztuže a techniky předpínání, výzkumné činnosti v oboru apod. Jsou citovány význačné osobnosti, které měly zásadní význam pro rozvoj předpjatého betonu, autoři a realizátoři staveb. Dále jsou uvedeny zahraniční i naše zkušenosti z vývoje i realizace předpjatých konstrukcí a výrobků z předpjatého betonu. Publikace je bohatě doplněna technickými výkresy i fotografiemi (cca 300 obr.). Vychází v Edici Betonové stavitelství a navazuje na již dříve vydanou publikaci Dějiny betonového stavitelství. Stejně jako tato kniha bude i v budoucnu zdrojem historických informací, souvislostí a poučení pro nové generace projektantů, stavitelů a techniků

Cena pro AO: 480 Kč, cena pro veřejnost: 520 Kč

22. 03. 2017