Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Publikace Liniový zákon č. 416/2009 Sb. - zdarma pro vybrané obory AO

Publikace Liniový zákon č. 416/2009 Sb. - zdarma pro vybrané obory AO

Nová publikace Liniový zákon č. 416/2009 Sb. je ZDARMA pro autorizované osoby v oborech:

  • Pozemní stavby,
  • Dopravní stavby,
  • Mosty a inženýrské konstrukce,
  • Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství,
  • Technologická zařízení staveb.

Pouze osobní odběr v oblastních kancelářích.

Nabídka platí do vyčerpání zásob.

Anotace publikace:
Zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů, který byl v prvotním znění přijat po dlouhé přípravě a složitém projednávání v Poslanecké sněmovně i v Senátu PČR v roce 2009. Zákon reagoval na specifika procesu přípravy dopravních i dalších infrastrukturních staveb. Jeho původní znění bylo poměrně subtilní a řešilo potřebu urychlení výstavby a procesu projednávání ve správním řízení a vyřízení majetkoprávních vztahů. Následnými novelizacemi byla působnost zákona rozšiřována o stavby vodní infrastruktury, energetické infrastruktury a nakonec i infrastruktury elektronických komunikací. Obsahově zákon postupně, zejména v posledních 4 letech, robustně nabýval na obsahu tak, že nyní působí zejména vedle stavebního zákona a zákona o vyvlastnění jako významná a poměrně komplexní speciální úprava pro vybrané infrastrukturní stavby. Poslední novelou byla proto do názvu tohoto zákona doplněna sjednocující slova „liniový zákon“.

 

publikace