Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Publikace "Mosty v České republice" k prodeji v OK ČKAIT Ústí nad Labem

Publikace "Mosty v České republice" k prodeji v OK ČKAIT Ústí nad Labem

Autor: Jan VÍTEK
Vydavatel: Informační centrum ČKAIT s.r.o., Praha 2019
Formát, počet stran: B5, V8, 288 stran, 340 obrázků

Cena:
600,-- Kč pro odbornou veřejnost
490,-- Kč pro autorizované osoby ČKAIT

Popis publikace:
Kniha Mosty v České republice představuje čtenářům mostní stavitelství u nás. Na konkrétních příkladech našich mostů dokumentuje vývoj stavebních konstrukcí a stavebních technologií od středověku do současnosti. Z velkého počtu mostních staveb na našem území bylo vybráno cca 150 reprezentantů mostů, které jsou významné z hlediska stavebního umění a z nichž je patrný technicky se zdokonalující způsob výstavby. První kapitoly jsou věnovány památným mostům - kamenným a řetězovým, mostům železničním a městským. Další kapitoly se týkají mostů betonových, ocelových a dřevěných; poslední kapitola popisuje lávky pro pěší. Staré mosty jsou vzhledem ke své historii popsány poněkud podrobněji, u mostů z poslední doby je kladen důraz na na popis mostní konstrukce a na postup výstavby. Čtenář získá přehled o starých i nových stavbách, včetně našich nejmodernějších mostů postavených v 21. století. Publikace je bohatě doplněna barevnými fotografiemi.

04. 06. 2020