Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Publikace „Navrhování základových a pažicích konstrukcí" k prodeji v OK Plzeň, zdarma pro G + S + M

Publikace „Navrhování základových a pažicích konstrukcí" k prodeji v OK Plzeň, zdarma pro G + S + M

Autor: Jan Masopust
Vydavatel: INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT s.r.o., Praha
Formát: B5, vazba: V2, počet stran: 368.

Publikace „Navrhování základových a pažicích konstrukcí“ rozšiřuje v roce 2012 vydanou a již rozebranou publikaci stejného názvu. Ta reagovala na vydání normy ČSN EN 1997-1, Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1: Obecné zásady, jenž se od roku 2010 stala v České republice jedinou platnou normou pro navrhování geotechnických konstrukcí.
Nové vydání publikace se skládá ze tří část. První část, týkající se základových konstrukcí, je dále rozdělena do čtyř podkapitol: geotechnický průzkum, navrhování základových konstrukcí, plošné základy a hlubinné základy. Druhá část zabývající se pažicími konstrukcemi stavebních jam a je rozdělena do šesti podkapitol, kterými jsou stavební jámy, kotvení stavební konstrukce, navrhování pažených stavebních jam, opěrné zdi, zásady odvodňování stavebních jam a monitoring pažicích konstrukcí. Třetí, poslední, část pojednává o významnějších metodách zlepšování vlastností základové půdy. Pro každou z geotechnických konstrukcí jsou vždy uvedeny zásady jejího provádění, popř. technologického postupu výroby, neboť ty jsou zcela zásadní a jsou nedílnou součástí návrhu. Dále je uvedena metoda výpočtu v případě 1. mezního stavu a vesměs i 2. mezního stavu, jež je v ČR obvyklá tím, že jsou v ní striktně aplikovány zásady Eurokódu 7-1. Nakonec je návrh doplněn početním příkladem.

Cena 390,- Kč pro autorizované osoby, 450,- Kč pro ostatní odbornou veřejnost. Pro autorizované osoby v oborech IS, IM, TM, IG a TG publikace zdarma v oblastní kanceláři Plzeň.

31. 05. 2019