Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Publikace "Nuselský most Historie Stavba Architektura" k prodeji v OK Plzeň

Publikace "Nuselský most Historie Stavba Architektura" k prodeji v OK Plzeň

Nuselský most Historie Stavba Architektura
Autor: Šárka Hubičková
Vydavatel: IC ČKAIT 2014
Formát, počet stran: A4 na šířku, vazba V8, str. 112

Publikace k 40. výročí spuštění veřejné dopravy v Nuselském mostu přiblíží čtenářům tuto jedinečnou stavbu a dominantu Prahy. Kniha představí historii lokality, řešení dopravní situace v Praze, i historické architektonické soutěže na přemostění nuselského údolí. Dále ukáže historické a urbanistické souvislosti lokality od konce 18. století až po současnost a shrne podstatné momenty navrhování a realizace stavby mostu. Kapitoly z historie doplňují podrobný popis výjimečně náročné stavby a celé geneze přemostění údolí. Další část pak na dosud nikde nepublikovaných historických materiálech představí koncept architekta Stanislava Hubičky a jeho týmu. Doplněno o autentický rozhovor s autorem architektonického řešení.

Knihu zakoupí autorizované osoby ČKAIT v OK Plzeň za 420,- Kč, ostatní odborná veřejnost za 490,- Kč.

22. 09. 2014