Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Publikace "OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA VE VÝSTAVBĚ - 3. vydání" k prodeji v OK Ústí nad Labem

Publikace "OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA VE VÝSTAVBĚ - 3. vydání" k prodeji v OK Ústí nad Labem

Auto: Petr Serafín, Zdeňka Fialová
Vydavatel: INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT, s.r.o., 2018
Formát, počet stran: A5, brožovaná, 176 stran

Cena:
260,-- Kč pro odbornou veřejnost
210,-- Kč pro autorizované osoby ČKAIT

Popis:
Publikace je průřezovým dokumentem pojednávajícím o ochranných pásmech, bezpečnostních pásmech, hygienických pásmech, resp. pásmech obdobného významu. Obsahuje souhrn příslušných ustanovení právních předpisů upravujících uvedená pásma, jejich vyhlašování, rozsah a způsobe ochrany dotčeného území a další relevantní ustanovení k této tématice, potřebná pro přípravu a provádění, resp. i užívání staveb.

Je určena zejména pro projektanty při navrhování staveb v území dotčeném ochrannými, resp. bezpečnostními pásmy či pásmy s obdobnou ochranou; pro projektanty pro navrhování staveb, které generují nová ochranná pásma nebo pásma obdobného významu; pro pracovníky zajišťující inženýrskou činnost pro jednání s příslušnými správními úřady v případě dotčených území se stanovenými ochrannými pásmy, resp. pro podání žádosti o územní rozhodnutí o ochranném pásmu; pro stavební podnikatele (zhotovitele stavby) a stavbyvedoucí jako obecná informace o ochranných pásmech (konkrétní vymezení včetně podmínek ochrany území při provádění staveb musí být uvedeno v projektové dokumentaci, resp. v příslušném správním rozhodnutí) a stavebníky k tomu, aby získali základní představu o ochranných pásmech pro své budoucí investiční záměry.

Publikace se zabývá výše uvedenou problematikou ve vztahu k přípravě a provádění staveb. Neobsahuje proto např. bezpečnostní pásma vyplývající např. z pracovně-právních předpisů či provozních předpisů, upravujících bezpečnost práce na pracovištích apod.

04. 03. 2019