Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Publikace "Posuzování stavebních výrobků" k prodeji v OK Plzeň

Publikace "Posuzování stavebních výrobků" k prodeji v OK Plzeň

Autor: Alena Šimková
Vydavatel: INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT, s.r.o., Praha 2018

Formát, počet stran: A5, vazba V2, 108 stran, ISBN 978-80-88265-07-8Seznámení autorizovaných osob i odborné veřejnosti s aktuálním zněním nařízení č. 305/2011. Nařízení bylo od nabytí účinnosti několikrát pozměněno, doplněno a upraveno; souvisí s řadou dalších předpisů, které stavební výrobek provázejí od jeho uvedení na trh, přes distribuci na trhu, až po jeho navržení a zabudování do stavby. Proto je publikace koncipována tak, aby uživatelům usnadnila orientaci nejen v nařízení samotném, ale i v dalších souvisejících předpisech, na které je v textu odkazováno. Ke zpracování byly využity oficiální dokumenty Evropské komise, Úředního věstníku Evropské unie a relevantních informačních zdrojů. Cílem je rámcově a přehledně představit nařízení č. 305/2011 v jeho aktuální podobě, upozornit na slabá místa, informovat o krocích Komise k jejich nápravě, a upozornit na souvislosti mezi nařízením a stávajícími i nově připravovanými českými předpisy z oblasti stavebnictví.Závazný text nařízení č. 305/2011, včetně souvisejících pozměňujících a prováděcích dokumentů, je zveřejněn v Úředním věstníku EU.

Cena pro autorizované osoby 90,- Kč, pro odbornou veřejnost 120,- Kč.

07. 12. 2018