Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Publikace "Rozsah požadavků pro ověření znalostí obecně závazných předpisů podle zákona č. 360/1992 Sb., 15. vydání" k prodeji v OK Plzeň

Publikace "Rozsah požadavků pro ověření znalostí obecně závazných předpisů podle zákona č. 360/1992 Sb., 15. vydání" k prodeji v OK Plzeň

Autor: Kolektiv autorů
Vydavatel: INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT, Praha 2017
Formát, počet stran: A5, brož. str. 180

15. aktualizované vydání publikace obsahuje zkušební otázky, které jsou uspořádané do 18 oborů. Soubor otázek a ověřených odpovědí může sloužit ne jen jako pomůcka pro přípravu ke zkoušce, ale i jako příručka při řešení každodenních problémů ve stavební praxi.
Kromě souboru zkušebních otázek, obsahuje publikace plné znění autorizačního zákona, profesního a etického řádu ČKAIT, pokyny pro vyplnění žádosti o udělení autorizace a vzor formuláře žádosti.

Cena pro autorizované osoby 190,- Kč, pro ostatní odbornou veřejnost a uchazeče o autorizační zkoušku 265,- Kč.

01. 02. 2018