Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Publikace "ROZSAH POŽADAVKŮ PRO OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH PŘEDPISŮ PODLE ZÁKONA č. 360/1992 Sb. 15. VYDÁNÍ" k prodeji v OK Ústí nad Labem

Publikace "ROZSAH POŽADAVKŮ PRO OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH PŘEDPISŮ PODLE ZÁKONA č. 360/1992 Sb. 15. VYDÁNÍ" k prodeji v OK Ústí nad Labem

Autor: kolektiv autorů
Vydavatel: INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT, Praha 2017
Formát, počet stran: A5, brož., 180 stran

Cena:
265,-- Kč pro odbornou veřejnost
190,-- Kč pro autorizované osoby ČKAIT

Popis:
15. aktualizované vydání publikace obsahuje zkušební otázky, které jsou uspořádané do 18 oborů. Soubor otázek a ověřených odpovědí může sloužit nejen jako příručka k autorizační zkoušce, ale i jako příručka při řešení každodenních problémů ve stavební praxi.
Kromě souboru zkušebních otázek, obsahuje publikace plné znění autorizačního zákona, profesního a etického řádu ČKAIT, pokyny rpo vyplnění žádosti o udělení autorizace a vzor formuláře žádosti.

24. 01. 2018