Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Publikace "Stavební kniha 2014" a "Tepelná ochrana a energetika budov" k prodeji v OK Plzeň

Publikace "Stavební kniha 2014" a "Tepelná ochrana a energetika budov" k prodeji v OK Plzeň

Oblastní kancelář Plzeň oznamuje, že má k prodeji nové publikace:

STAVEBNÍ KNIHA 2014 - STAVBY A STAVBYVEDOUCÍ
Autor: kolektiv autorů
Publikace se věnuje potřebným informacím pro výkon povolání stavbyvedoucího, např. právu stavby, práci stavbyvedoucího, stavebnímu deníku, dozory při provádění staveb, ochranným pásmům; obsahuje také průvodce dokumentací podle SZ.
Cena 380,- Kč pro autorizované osoby, 460,- Kč pro ostatní odbornou veřejnost.

TEPELNÁ OCHRANA A ENERGETIKA BUDOV, TP 1.8.1
Autor: Doc. Ing. František Kulhánek, CSc.
Kniha je určena pro stavební inženýry s hlubším zájmem o problematiku tepelné ochrany budov. Text pomůcky vychází důsledně z ČSN 73 0540-2:2011. Krátce je zmíněno i komplexní environmentální hodnocení staveb. V závěru knihy jsou shrnuty zásady pro navrhování energeticky úsporných budov.
Cena 230,- Kč pro autorizované osoby, 260,- Kč pro ostatní odbornou veřejnost.

05. 06. 2014