Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Publikace "Stavební kniha 2016 - Vodohospodářské stavby" v OK Plzeň

Publikace "Stavební kniha 2016 - Vodohospodářské stavby" v OK Plzeň

OK Plzeň oznamuje, že má k prodeji publikaci "Stavební kniha 2016 - Vodohospodářské stavby" za cenu 380,- Kč pro autorizované osoby a 460,- Kč pro ostatní odbornou veřejnost.
Autorizovaným osobám v oboru Vodohospodářské stavby je publikace určena k rozdávání zdarma. Nabídka platí do vyčerpání zásob.

Stavební kniha 2016: Vodohospodářské stavby
Autor: Kolektiv autorů
Vydavatel: INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT, s.r.o., 2016
Formát, počet str.: A4, brož., str. 158
ISBN: 978-80-87438-75-6

Informační centrum ČKAIT již po devatenácté vydává pravidelnou ročenku – Stavební kniha. První oddíl jako obvykle věnován prvním oficiálním statistickým výsledkům českého stavebnictví za rok 2015, zpracovaných pracovníky Českého statistického úřadu. Odborným tématem jsou vodohospodářské stavby na otevřených korytech a stavby pro minimalizaci následků zvýšeného povrchového odtoku. Podává základní informace o jednotlivých stavbách tzv. „malé a velké vody" s tím, že důraz v příspěvcích autorů je kladen na účel staveb, jejich návrh a provoz.
Jednotlivé příspěvky se zabývají problematikou hrazení bystřin a horských toků, včetně navrhovaných objektů a jejich funkcí; přírodě blízkým úpravám vodních toků a zahrazovacím stavbám; navrhování významných staveb poslední doby, které z důvodu mohutné medializace nejsou zatím postaveny, např. plavební stupeň na Labi; efektivitou protipovodňové ochrany a možnostmi vodohospodářského modelování na fyzikálních modelech; bezpečností výstavby a fungování malých vodních nádrží a problematikou zprůchodňování toků pomocí rybích přechodů. Na řadě příkladů, doplněných fotografiemi, jsou dokumentovány nejzásadnější chyby v provádění jednotlivých funkčních staveb.
Kniha je určena pro autorizované inženýry, projektanty vodohospodářských staveb, svým obsahem může zaujmout a oslovit i širokou obdobnou veřejnost.

13. 05. 2016