Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Publikace "Stavební kniha 2017 - Návrat života do historických center měst" k prodeji v OK

Publikace "Stavební kniha 2017 - Návrat života do historických center měst" k prodeji v OK

Autor: Kolektiv autorů
Vydavatel: INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT, s.r.o., 2017
Formát, počet stran: A4, V2, 110 stran
ISBN: 978-80-87438-87-9
Cena: 460,- Kč pro odbornou veřejnost, 360,- Kč pro autorizované osoby ČKAIT

Město, jako organizovaná instituce, bylo vždy živým organismem, kde probíhaly četné ekonomické, sociální a kulturní jevy a činnosti. Nejdůležitější dění se odehrávalo v historickém jádru města. Středobodem dění bývalo právě systematicky budované centrum města od jeho založení až do nedávné doby. Po roce 1989 byl ale nastartován trend jiný. Centra českých měst se začala vylidňovat a pomalu přestávala být pro obyvatele a návštěvníky atraktivní. Podmínky pro oživení center se hledají složitě. V současnosti se vynakládají nemalé prostředky jak z vlastních zdrojů, tak z dotací poskytnutých Evropskou unií, aby se historická centra měst uchránila. Vzniká řada projektů a podpor, které přispívají k revitalizaci center měst. A tak se některým městům daří tento trend využít a svá historická centra opět oživit.

07. 08. 2017