Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Publikace "Stavební kniha 2018 - Parkování ve městě" k prodeji v OK Plzeň

Publikace "Stavební kniha 2018 - Parkování ve městě" k prodeji v OK Plzeň

Autor: Kolektiv autorů
Vydavatel: INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT, s.r.o., Praha 2018
Formát, počet stran: A4, V2, 102 stran

Statistická část v úvodu Stavební knihy 2018 sumarizuje vývoj ve stavebnictví a bytové výstavbě mezi lety 2007 až 2017. Uvedená statistická data dokládají opětovný nárůst zakázek ve stavebnictví nastartovaný v polovině roku 2013 po období útlumu od finanční krize v roce 2008.
Druhá část věnovaná tématu „Parkování ve městě“ je uvedena podrobným rozborem právně závazných technických předpisů pro způsob parkování a garážování. Po palčivém tématu parkovacích zón v hlavním městě Praze je rozebráno téma parkování v hromadných nadzemních a podzemních garáží z hlediska požární bezpečnosti ve velkých městech. Nedílnou součástí tématu parkování jsou i požadavky na bezbariérové řešení parkovišť a přístupových komunikací pro pohybově a zrakově postižené. Kniha se věnuje hledání nových alternativních způsobů parkování, jako je např. přestavba železničního tunelu v Litoměřicích na parkovací stání či možného využití solárních panelů pro nabíjení baterií elektromobilů a další. Stavební knihu uzavírá článek podrobně popisující navrhování konstrukce vozovek parkovišť a statistika růstu počtu motorových vozidel v posledních letech.

Kniha je k prodeji za 460 Kč pro odbornou veřejnost, pro autorizované osoby se slevou za 380 Kč.

21. 05. 2018