Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Publikace "STAVEBNÍ KNIHA 2018 - PARKOVÁNÍ VE MĚSTĚ" k prodeji v OK Ústí nad Labem

Publikace "STAVEBNÍ KNIHA 2018 - PARKOVÁNÍ VE MĚSTĚ" k prodeji v OK Ústí nad Labem

Autor: Kolektiv autorů
Vydavatel: INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT, s.r.o., Praha 2018
Formát, počet stran: A14, V2, 102 stran

Cena:
460,-- Kč pro odbornou veřejnost
380,-- Kč pro autorizované osoby ČKAIT

Popis:
Statistická část v úvodu Stavební knihy 2018 sumarizuje vývoj ve stavebnictví a bytové výstavbě mezi lety 2007 až 2017. Uvedená statistická data dokládají opětovný nárůst zakázek ve stavebnictví nastartovaný v polovině roku 2013 pro období útlumu od finanční krize v roce 2008. Druhá část věnovaná tématu "Parkování ve městě" je uvedena podrobným rozborem právně závazných technických předpisů pro způsob parkování a garážování. Po palčivém tématu parkovacích zón v hlavním městě Praze je rozebráno téma parkování v hromadných nadzemních a podzemních garáží z hlediska požární bezpečnosti ve velkých městech. Nedílnou součástí tématu parkování jsou i požadavky na bezbariérové řešení parkovišť a přístupových komunikací pro pohybově a zrakově postižené. Kniha se věnuje hledání nových alternativních způsobů parkování jako je např. přestavba železničního tunelu v Litoměřicích na parkovací stání či možného využití solárních panelů pro nabíjení baterií elektromobilů a další. Stavební knihu uzavírá článek podrobně popisující navrhování konstrukce vozovek parkovišť a statistika růstu počtu motorových vozidel v posledních letech.

16. 05. 2018