Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Publikace "STAVEBNÍ KNIHA 2019 - HOSPODAŘENÍ VODOU" k prodeji v OK Ústí nad Labem

Publikace "STAVEBNÍ KNIHA 2019 - HOSPODAŘENÍ VODOU" k prodeji v OK Ústí nad Labem

Autor: Kolektiv autorů
Vydavatel: INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT s.r.o., Praha, 2019
Formát, počet stran: A4, vazba V2, 128 stran, 88 obrázků, 9 tabulek

Cena:
460,-- Kč pro odbornou veřejnost
380,-- Kč pro autorizované osoby

Popis:
Ne nadarmo se o ČR tvrdí, že je střechnou Evropy, a právě proto již řadu let platí fakt, že každá zadržená a využitá voda nebo kapka deště na našem území s s trochou nadsázky řečeno "počítá".

Stavební kniha 2019 pod názvem Hospodaření vodou se svými příspěvky zaměřuje na toto v dnešní době velmi potřebné téma. Jednotlivé příspěvky, sepsané erudovanými odborníky a praktiky v oboru, uvádějí principy nakládání a hospodaření vodou ve volné krajině a následně i ve městech, podrobněji pak v samotných domech. Společným jmenovateleme všech uveřejněných článků je retence vody v krajině a možnost jejího ovlivnění.

V příspěvcích pak podrobněji autoři definují povrchový odtok a jeho využitelnost, stranou nezůstává ani kvalita těchto vod. Další příspěvky vyzdvihují význam a účel velkých vodních nádrží jako zásobáren vody, a proti tomu pak popisují tzv. měkká opatření v krajině (revitalizace a renaturace vodních toků), jako monžnou variantu těchto ekology negativně vnímaných staveb. Vědomi si faktu, že krajina je nejen zdrojem povrchového odtoku, jsou do Stavební knihy 2019 zařazeny příspěvky zabývající se tématikou srážkových vod v intravilánech jako celku i možnostmi využití srážkových a šedých vod v budovách.

Stejně jako v minulých letech je součástí 22. vydání Stavební knihy 2019 kapitola se statistickými údaji z oblasti výstavby za rok 2018.

11. 06. 2019