Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Publikace "STAVEBNÍ ZÁKON 183/2006 VE ZNĚNÍ ÚČINNÉM K 1.1.2018" k prodeji v OK Ústí nad Labem

Publikace "STAVEBNÍ ZÁKON 183/2006 VE ZNĚNÍ ÚČINNÉM K 1.1.2018" k prodeji v OK Ústí nad Labem

Vydavatel, rok vydání: INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT s.r.o., 2017
Formát, počet stran: A5, vazba V2, str. 204
ISBN: 978-80-87438-92-3

Cena:
210,-- Kč pro odbornou veřejnost
160,-- Kč pro autorizované osoby ČKAIT

Popis:
Ke dni 31.7.2017 byl stavební zákon celkem 22x novelizován. Publikace obsahuje úplné znění zákona (po zapracování všech změn) k tomuto datu. V textu úvodního komentáře je přehled a informace k vybraným novelám a cenný přehled dalších prováděcích předpisů.

24. 01. 2018