Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Publikace Stavební zákon č. 183/2006 ve znění podle stavu k 15. 4. 2016 v OK Plzeň

Publikace Stavební zákon č. 183/2006 ve znění podle stavu k 15. 4. 2016 v OK Plzeň

OK Plzeň oznamuje, že má k prodeji tištěné výtisky Stavebního zákona č. 183/2006 ve znění dle stavu k 15. 4. 2016.

Ke dni 1. 4. 2016 byl stavební zákon celkem 15x novelizován. Publikace obsahuje úplné znění zákona (po zapracování všech změn) k tomuto datu. V textu úvodního komentáře je přehled a informace k vybraným novelám.
Autoři: Petr Serafín. Jana Machačková (úvod), form. A 5, V2, str. 176, Praha: IC ČKAIT 2016.

Cena pro AO: 160 Kč, pro ostatní odbornou veřejnost 210,- Kč.

19. 07. 2016