Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Publikace Tesařské konstrukce (L. Jelínek, P. Červený) v OK Plzeň

Publikace Tesařské konstrukce (L. Jelínek, P. Červený) v OK Plzeň

V oblastní kanceláři v Plzni je ke koupi publikace Tesařské konstrukce. Cena 350,- Kč pro autorizované osoby, 420,- Kč pro veřejnost.
Autoři: Lubomír Jelínek, Petr Červený, form. B5, V2, str. cca 308, tab. 34, obr. 536, Praha: IC ČKAIT, 2012.
Třetí vydání publikace je zpracováno podle ČSN EN 1995-1-1 (tzv. Eurokódu 5) a změny A1 k této ČSN EN z května 2009. Zahrnuje i normy a předpisy na kmenovou normu navazující. Do textu byly zařazeny některé nové spojovací prvky pro dřevěné konstrukce, které se dostávají na český trh: vlepované ocelové tyče a zejména nová generace tzv.“stavebních vrutů“, které v budoucnosti jistě ovlivní provedení detailů konstrukcí ze dřeva. Zařazeny jsou také některé nové deskové materiály na bázi dřeva a nový způsob zateplení střechy nad rovinou krokví. Publikace je určena projektantům, kteří navrhují tesařské konstrukce, studentům a technikům ve výrobě nosných dřevěných konstrukcí, stavebním firmám, pedagogům a posluchačům vysokých škol i další odborné veřejnosti. Závěrečná část publikace je věnovaná prezentaci firem a obsahuje informace o stavebních materiálech, výrobcích a doplňcích pro dřevěné konstrukce.

18. 03. 2013