Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Publikace "Tradiční vápenné omítky. Poznání a praktické postupy" v OK Plzeň

Publikace "Tradiční vápenné omítky. Poznání a praktické postupy" v OK Plzeň

OK Plzeň oznamuje, že má k prodeji publikaci "Tradiční vápenné omítky. Poznání a praktické postupy" za 290,- Kč pro autorizované osoby, 340,- Kč pro ostatní odbornou veřejnost.

Tradiční vápenné omítky. Poznání a praktické postupy
Autor: Václav Girsa, Dagmar Michoinová
Vydavatel: INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT, s.r.o., Praha, 2015
Formát: brož. A5, str. 172
ISBN: 978-80-87438-72-5

Záměrem autorů, kteří za dvacet let působení v oblasti ochrany památek a nashromáždili na desítkách historických staveb nepřeberné množství praktických poznatků, je nejen obohatit nepříliš obsáhlý soubor literatury, zabývající se konzervativním přístupem k péči o historické omítky.
Nové poznatky mohou přispět k porozumění složité problematiky ochrany historických vápenných omítek jako významného komponentu, který se podstatně podílí na hodnotě i na dlouhodobé životnosti historických staveb.
Cílem publikace je přiblížit stavebně technologické souvislosti záchrany vápenných omítek i možnosti reálných šetrných postupů praktické péče o vybraný, ale současně nejrozsáhlejší soubor historických omítek. Jedná se o skromný příspěvek k uchování jedinečného fondu historických staveb se všemi jeho významnými atributy i pro další generace.

13. 05. 2016