Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Publikace "Územní plánování - od územně plánovacích podkladů po územní rozhodování" k prodeji v OK Plzeň

Publikace "Územní plánování - od územně plánovacích podkladů po územní rozhodování" k prodeji v OK Plzeň

Územní plánování – od územně plánovacích podkladů po územní rozhodování
Autor: Eva Fialová
Vydavatel: Informační centrum ČKAIT, 2016
Formát, počet stran: A5, brož., str. 84
Cílem publikace je seznámit projektanty, inženýry a architekty, členy obecní samosprávy a stavební podnikatele s aktuálním stavem právních předpisů v procesu územního plánování. Text je zaměřen na praktické uplatňování stavebního zákona a prohloubení celkového přehledu o nástrojích územního plánování. Jsou zde vysvětleny vzájemné vazby a smysl jednotlivých nástrojů. Důraz je kladen na využití nástrojů územního plánování pro přípravu a umísťování staveb. V textu je zodpovězen výběr nejčastějších dotazů z praxe.
Cena pro AO: 150 Kč, cena pro veřejnost: 180 Kč

06. 03. 2017