Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Publikace v OK Plzeň: Denní osvětlení budov", "Dokumentace staveb", "Podlahová a užitná plocha budov"

Publikace v OK Plzeň: Denní osvětlení budov", "Dokumentace staveb", "Podlahová a užitná plocha budov"

OK Plzeň oznamuje, že má k prodeji tyto publikace:

Denní osvětlení budov
Autor: Daniela Bošová
Vydavatel, rok vydání: INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT s.r.o., Praha 2016
Formát, počet str.: A5, brož., str. 120
ISBN 978-80-87438-70-1
Předložená pomůcka se zabývá základy fotometrie, denním osvětlením od zdroje světla, jeho kriterii a limity. Zároveň se zabývá měřením a výpočtem denního osvětlení, osvětlovacími systémy, včetně sdruženého osvětlení.
Je zaměřena na projektanty pozemních staveb, ale i specialisty zabývajícími se denním osvětlením.

Dokumentace staveb
Autor: Jindřich Pater
Vydavatel, rok vydání: INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT s.r.o., Praha 2016
Formát, počet str.: A5, brož., str. 64
ISBN 978-80-87438-71-8
Publikace nabízí shrnutí různých procesů staveb z pohledu potřeby konkrétní dokumentace nebo projektové dokumentace ve vazbě na podmínku jejich zpracování projektantem, tj. osobou s oprávněním podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Podlahová a užitná plocha budov
Autor: Marie Báčová
Vydavatel, rok vydání: INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT s.r.o., Praha 2016
Formát, počet str.: A5, brož., str. 28
ISBN 978-80-87438-73-2
Termín podlahová (užitková, užitná) plocha bytu (domu), resp. obytná plocha, má v právních předpisech různé významy. Vždy je proto třeba zkoumat, pro jaký účel a podle jakého právního předpisu má být tento údaj uváděn.

14. 09. 2016