Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Publikace "ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON A PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY S KOMENTÁŘEM" k prodeji v OK Ústí nad Labem

Publikace "ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON A PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY S KOMENTÁŘEM" k prodeji v OK Ústí nad Labem

Autor úvodu: Ing. Danka Makalová
Vydavatel: INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT, s.r.o., 2019
Formát, počet stran: A5, brožovaná, 204 stran

Cena:
210,-- Kč pro odbornou veřejnost
160,-- Kč pro autorizované osoby ČKAIT

Popis:
Nová publikace obsahuje úplné znění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ("živnostenský zákon"), základní normy upravující v ČR podmínky živnostenského podnikání, ve znění podle stavu k 1.1.2019.
Kromě živnostenského zákona obsahuje publikace též vybrané související a prováděcí předpisy: nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností a zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech. Dále pak kapitoly usnadňující uchopení předkládané tématiky zejména pro praxi v oblasti stavebnictví: Základní pojmy z oblasti živnostenského podnikání, Vybrané živnosti v oblasti stavebnictví, Správní poplatky (týkající se živnostenského podnikání) a Kontaktní místa veřejné správy. Úvod k celé publikaci sepsala Ing. Danka Makalová.

21. 03. 2019