Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Rada vlády pro stavebnictví České republiky (dále jen Rada) byla zřízena usnesením vlády č. 1062 ze dne 15. prosince 2014 jako stálý poradní orgán vlády v stavebnictví. Tímto usnesením byl současně schválen Statut Rady, který je přílohou tohoto usnesení. Další informace na http://www.mpo.cz/dokument158930.html

18. 06. 2015