Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Reálné chování kouře, funkce EPS, SHZ, ZOKT a balistické bariéry - exkurze

Reálné chování kouře, funkce EPS, SHZ, ZOKT a balistické bariéry - exkurze

Přednášející: Ing. Václav Kratochvíl, Ph.D., MBA

Anotace:  V průmyslovém objektu jsou instalována požárně bezpečnostní zařízení. Bude proveden požár a předvedena funkce těchto zařízení, zařízení pro odvětrání kouře a tepla včetně nuceného odvětrání schodiště, toto vše navázáno na systém elektrické požární signalizace, dále bude prezentováno lokální stabilní hasicí zařízení a na závěr předvedena funkce balistických bariér jako ochrana před výbuchovými účinky při evakuaci osob. 

Program:

1. Přednáška o praktických ukázkách.

2. Praktická ukázka kouřových zástěn, požární rolety, ZOKT – zařízení odvodu tepla a kouře a potrubí VZT/ZOKT – vzduchotechnika/zařízení odvodu tepla a kouře, nucené odvětrání schodiště, prezentované při cvičném požáru, vše ve vazbě na systém EPS. 

Prezentace funkce lokálního práškového stabilního hasicího zařízení.

Ukázka ochrany osob při evakuaci z objektu při nebezpečí výbuchu zásobníku LPG. 

Místo konání:

1. Přednáška: STRIX Chomutov,a.s. Polní 4795, 430 01 CHOMUTOV

2. Praktická část: Objekt Lipská 769

Z Prahy do Chomutova a zpět bude vypraven autobus pro účastníky. Sraz v 6:20 na I.P. Pavlova, u Lékařského domu. Návrat do Prahy přibližně v 16:00

Podrobnosti obdrží přihlášení emailem. 

Datum konání: 24.1.2023

Čas konání: 9:00 - 14:00

Organizační garant: Ing. Ladislav Bukovský

Kontaktní osoba: K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

Pro členy ČKAIT zdarma.

 Akce je akreditována v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast je ohodnocena 1 kreditním bodem.

Náhradníci se mohou hlásit na praha@ckait.cz 

 

Termín
Celková kapacita
49
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0008307 Ing. Jan Bílek
2 0014592 Ing. Tomáš Hanikýř
3 0014593 Bc. Peter Idelbek
4 0012719 Ing. Roman Květoň
5 0013549 Ing. Radek Meinel
6 0014959 Ing. Jan Musil
7 0014576 Ing. Hana Buchnarová
8 0014578 Ing. Kateřina Hrušková
9 0000235 Ing. Pavel Protiva
10 0014890 Ing. Filip Vykydal
11 0006839 Ing. Zdeněk Řehoř
12 0006408 Ing. Pavel Kasal Ph.D.
13 0000836 Pavel Jenčík
14 0014559 Ing. arch. Jakub Mizera
15 0013214 Ing. Lucie Soukeníková
16 0013610 Ing. Vladimír Starý
17 0013250 Ing. Roman Vomlel
18 0000393 Ing. Jiří Frýba
19 0005599 Karel Zvonař
20 0012308 Michal Vinduška
21 1201605 Vojtěch Krumpholz
22 0008799 Ing. Zdeněk Zimmer
23 0014577 Ing. Jitka Hynková
24 0014332 Martin Traxl
25 0014346 Ing. Petr Bohuslav
26 0012729 Ing. Jan Strnad
27 0000892 Ing. Stanislav Toman
28 0002873 Ing. Jindřich Kulíř
29 0007885 Petr Písařík
30 0013875 Pavel Možkovský
31 0011309 Ing. Jiří Ambrož
32 0007683 Ing. Pavel Burian
33 0013537 Ing. Josef Dvořák
34 0007438 Jana Vybíralová
35 0005898 Martin Skřivánek
36 0102032 Ing. Milan Vávra
37 0001788 Ing. Martin Jelínek CSc.
38 0402436 Ing. Hedvika Šikulová
39 0010803 Ing. Ondřej Krupka
40 0015043 Ing. Václav Flídr
41 0013547 Ing. Martina Andrašková
42 0012566 Ing. Jan Prokop
43 0014087 Ing. Tomáš Janata
44 0011044 Jakub Killnar
45 0014277 Ing. Michal Minář
46 0501484 Ing. Karel Mitrenga