Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Reálné chování kouře, funkce EPS, SHZ, ZOKT a balistické bariéry - exkurze

Reálné chování kouře, funkce EPS, SHZ, ZOKT a balistické bariéry - exkurze

Přednášející: Ing. Václav Kratochvíl, Ph.D., MBA

Anotace:  V průmyslovém objektu jsou instalována požárně bezpečnostní zařízení. Bude proveden požár a předvedena funkce těchto zařízení, zařízení pro odvětrání kouře a tepla včetně nuceného odvětrání schodiště, toto vše navázáno na systém elektrické požární signalizace, dále bude prezentováno lokální stabilní hasicí zařízení a na závěr předvedena funkce balistických bariér jako ochrana před výbuchovými účinky při evakuaci osob. 

Program:

  1. Přednáška o praktických ukázkách.
  2. Praktická ukázka kouřových zástěn, požární rolety, ZOKT – zařízení odvodu tepla a kouře a potrubí VZT/ZOKT – vzduchotechnika/zařízení odvodu tepla a kouře, nucené odvětrání schodiště, prezentované při cvičném požáru, vše ve vazbě na systém EPS. 
    • Prezentace funkce lokálního práškového stabilního hasicího zařízení.
    • Ukázka ochrany osob při evakuaci z objektu při nebezpečí výbuchu zásobníku LPG. 

Místo konání:

  1. Přednáška: STRIX Chomutov, a.s. Polní 4795, 430 01 CHOMUTOV
  2. Praktická část: Objekt Lipská 769

Z Prahy do Chomutova a zpět bude vypraven autobus pro účastníky. Sraz v 6:20 na I.P. Pavlova, u Lékařského domu. Návrat do Prahy přibližně v 16:00. Během exkurze je zajištěno občerstvení.

Pokud nevyužijete hromadnou dopravu autobusem, oznamte to prosím na praha@ckait.cz.

Podrobnosti obdrží přihlášení emailem. 

Akce je akreditována v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast je ohodnocena 1 kreditním bodem.

Datum konání: 22.3.2023

Čas konání: 9:00 - 14:00

Organizační garant: Ing. Ladislav Bukovský

Kontaktní osoba: K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

Pro členy ČKAIT vložné 250kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 22032023 , do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka. Potvrzení o platbě a vaše fakturační údaje zašlete na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci.

Pro nečleny ČKAIT vstup zpoplatněn 250 + 21%DPH + 800= 1103kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 22032023 , do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka, email. Potvrzení o platbě a vaše fakturační údaje zašlete na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci. Pro členy ČSSI a studenty odborných škol stavebních  vstup zpoplatněn 250kč+ 21%DPH=303kč. Pro členy ČKA je vstup zpoplatněn 250 + 21%DPH + 500=803 Kč.

Termín
Celková kapacita
46
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0301582 Milan Köstler
2 0010693 Ing. Libor Perník
3 0013821 Ing. Michal Vozábal
4 0013710 Ing. Kateřina Vanišová
5 0601316 Ing. Petr Antonín
6 0010276 Ing. Jan Vybíral
7 0012661 Jiří Vorlíček
8 1002258 Ing. Oldřich Papoušek
9 1007306 Ing. Jiří Sokola
10 1202167 Ing. Ondřej Klimeš
11 0202408 Ing. Josef Grössl
12 1007342 Ing. Ondřej Bílek
13 0009989 Ing. David Kupilík
14 1201411 Ing. Vladislav Bombera
15 0013883 Ing. Josef Holub
16 0014610 Ing. Lukáš Lev
17 0011199 Ing. Dalibor Doubek
18 0005012 Ing. Vladimír Sedlecký
19 0501163 Ing. Filip Kňákal
20 0000815 Ing. Aleš Prause
21 0202249 Ing. Lukáš Buk
22 1400401 Martin Šolc
23 0008914 Ing. David Štochl
24 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
25 0007569 Ing. Karel Hegenbart
26 0008595 Jiří Knížek
27 0301573 Ing. Michal Třeška