Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Recyklace stavebních materiálů 2030

Recyklace stavebních materiálů 2030

Evropský kongres: Recyklace stavebních materiálů 2030 bude probíhat v rámci mezinárodního veletrhu IFAT v Mnichově (Německo).

Hlavní témata

  • Výběrová řízení a vypisování zakázek pro recyklované stavební materiály: Best Practice,
  • ochrana přírodních zdrojů a využívání recyklovaných materiálů,
  • nařízení EK pro uvádění stavebních výrobků na trh jako motor oběhového hospodářství.

Recyklace stavebního materiálu pro každý stavební projekt
Využití produktů z oběhového hospodářství by mělo být zohledněno již při plánování – příklady osvědčených postupů z Itálie, Rakouska, Švýcarska a Německa ukazují cestu k udržitelnému zadávání veřejných zakázek: Každý stavební projekt by měl být vypsán tak, aby byla zajištěna i recyklace stavebních materiálů. To nejen stimuluje oběhové hospodářství ve stavebnictví, ale také výrazně snižuje největší tok odpadů, a to výkopových materiálů a stavebních odpadů. To je také cílem „Zelené dohody pro Evropu“.

Ochrana přírodních zdrojů využíváním recyklovaných stavebních materiálů
Skládky by měly přijímat minimální množství odpadů, aby se prodloužila jejich zbývající životnost. Zároveň je třeba zachovat i přírodní ložiska jako zdroj surovin pro další generace. Oba cíle lze podpořit zpracováním stavebního odpadu na kvalitní stavební materiály. Přednášky mezinárodních specialistů ukáží způsoby, jak kvalitně využít asfalt a beton, a dokonce umožnit vícenásobnou recyklaci. Kromě ochrany zdrojů se jedná také o příspěvek k ochraně klimatu.

Nařízení pro uvádění stavebních výrobků na trh jako motor oběhového hospodářství
Stavební materiály z velké části podléhají nařízení EK a Rady pro uvádění stavebních výrobků na trh (č. 305/2011). Používání recyklovaných stavebních materiálů je povinné již v základních požadavcích tohoto evropského nařízení. Implementace v jednotlivých národních státech je však stále otevřená. V panelové diskusi budou evropští zástupci diskutovat o vylepšeních v rámci novely BPR.

další informace na: http://www.eqar.info/info-center/veranstaltungen.html

Termín