Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Referent/ka poskyt. příspěvků

Referent/ka poskyt. příspěvků

Kontaktní osoba
Hana Rentková - SFDI
Kontakt
731 900 280, personalni@sfdi.cz
Typ inzerátu
Poptávka

Vaším úkolem bude: posuzování projektových dokumentací zejména z hlediska souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb. a dalších předpisů, posuzování a evidence jednotlivých žádostí o poskytnutí příspěvků k financování formou poskytování příspěvků na opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace a na výstavbu, modernizace, nebo opravy místních komunikací nebo veřejně přístupných účelových komunikací v místech, kde stavební objekty těchto místních komunikací nebo veřejně přístupných účelových komunikací kříží dálnice, silnice, celostátní nebo regionální dráhy nebo dopravně významné vnitrozemské vodní cesty, konzultace projektových dokumentací s žadateli o poskytnutí příspěvků a projektanty, posuzování změn projektů z hlediska technického řešení, komunikace se zástupci měst, obcí a dalšími příjemci, příprava podkladů pro jednání Výboru SFDI. Základní předpoklady žadatele na obsazení služebního místa: občan České republiky, občan jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru, věk 18 let, plně svéprávný, bezúhonný, zdravotní způsobilost, úplné vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském stupni odborně zaměřené vzdělání v oboru stavebnictví, architektura, nebo doprava a spoje. Očekáváme od Vás: základní orientace v projektové dokumentaci! pečlivost, odpovědnost a pozitivní přístup k práci, komunikační a organizační dovednosti, uživatelská znalost práce na PC (MS Word, MS Excel, Outlook), samostatnost. Nabízíme: služební poměr na plný/zkrácený úvazek na dobu neurčitou (možnost sladění pracovního a osobního života, možnost práce při VŠ studiu), stabilní zázemí veřejné instituce, zajímavou práci v oblasti financování dopravní infrastruktury, odpovídající finanční ohodnocení v rámci 12. platové třídy dle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, možnost přiznání motivujícího osobního příplatku, možnost další odborného vzdělávání a osobního růstu, pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené, 5 dnů indispozičního volna, příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění, výuku anglického jazyka, příjemné pracovní prostředí s velmi dobrou dopravní dostupností. UPOZORNĚNÍ: Výběrové řízení se řídí zákonem č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů. Podrobné informace a postup podání žádosti do výběrového řízení naleznete na https://www.sfdi.cz/povinne-zverejnovane-informace/uredni-deska/ Lhůta pro podání žádostí je do 12.10.2021 Informace o zpracování osobních údajů Správce osobních údajů: Státní fond dopravní infrastruktury, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9. Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Jakub Voneš, e-mail: poverenec"zavináč"sfdi.cz, tel: 266 097 309. Uvedené osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení a archivování spisu výběrového řízení, příp. osobního spisu zaměstnance, a komunikace mezi správcem a žadatelem. Osobní údaje budou uloženy po nezbytně dlouho dobu. Právním titulem zpracování je splnění právní povinnosti. Pro nepovinné osobní údaje je právním titulem zpracování oprávněný zájem správce. Proti zpracování osobní údajů na základě oprávněného zájmu správce máte právo podat námitku správci na výše uvedené kontakty. Více o zpracování vašich osobních údajů, o svých právech a o způsobu jejich uplatnění se dozvíte na webové adrese: www.sfdi.cz/gdpr.