Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Rekonstrukce historické budovy Masarykova nádraží v Praze - seminář

Rekonstrukce historické budovy Masarykova nádraží v Praze - seminář

Přednášející:  Ing. Čeněk Kadlec

Anotace: Cílem semináře je seznámit posluchače s průběhem rekonstrukce historické budovy Masarykova nádraží v Praze, která je nejstarší budovou pražského nádraží otevřenou v roce 1845, tedy v roce, kdy přijel do Prahy první vlak po tehdy nově vybudované Ferdinandově severní dráze z Olomouce. Součástí semináře je prezentace fotodokumentace pořízené během realizace a po dokončení stavby technickým dozorem stavebníka.  

Program:

  1. Úvod, historie Masarykova nádraží
  2. Rekonstrukce budovy B Masarykova nádraží

Fotodokumentace z průběhu rekonstrukce budovy B

Během semináře vystoupí náměstek generálního ředitele Českých drah a.s. pan Mgr. Michal Kraus, MSc., místopředseda představenstva k záměrům rozvoje Masarykova nádraží v Praze.

Místo konání: přednášková místnost 1. p., budova ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2

Datum konání: 22.5.2023

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Organizační garant: Ing. Ladislav Bukovský 

Kontaktní osoba: K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

 Akce je akreditována v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast je ohodnocena 1 kreditním bodem.

 Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT administrativní poplatek 800kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 22052023 , do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka, druh akce - seminář. Potvrzení o platbě zašlete na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci. Pro členy ČSSI a studenty odborných škol stavebních zdarma. Pro členy ČKA administrativní poplatek 500 Kč. Studenti podají žádost nejméně 3 dny před akcí na praha@ckait.cz.

Termín
Celková kapacita
68
Přístup do zabezpečené části (nutnost pro provedení přihlášení na akci).
Pokud neznáte přihlašovací údaje postupujte na stránku pro obnovení hesla.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0006965 Ing. František Stejskal
2 1302066 František Hruboň
3 0001716 Ing. Dagmar Burešová
4 0002421 Václav Marek
5 0001283 Ing. Tomáš Rozsíval CSc.
6 0014933 Ivan Strnad
7 0000977 Ing. Bohdan Víra CSc.
8 0013389 Ing. Rudolf Kuběna
9 0005598 Miloš Zahradník
10 0005446 Ladislav Novotný
11 0009146 Tomáš Náhlovský
12 0003515 Zdeněk Voska