Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Rekonstrukce historické budovy Masarykova nádraží v Praze - webinář zrušen

Rekonstrukce historické budovy Masarykova nádraží v Praze - webinář zrušen

Přednášející:  Ing. Čeněk Kadlec

Anotace: Cílem semináře je seznámit posluchače s průběhem rekonstrukce historické budovy Masarykova nádraží v Praze, která je nejstarší budovou pražského nádraží otevřenou v roce 1845, tedy v roce, kdy přijel do Prahy první vlak po tehdy nově vybudované Ferdinandově severní dráze z Olomouce. Součástí semináře je prezentace fotodokumentace pořízené během realizace a po dokončení stavby technickým dozorem stavebníka.  

Program:

  1. Úvod, historie Masarykova nádraží
  2. Rekonstrukce budovy B Masarykova nádraží

Fotodokumentace z průběhu rekonstrukce budovy B

Během semináře vystoupí náměstek generálního ředitele Českých drah a.s. pan Mgr. Michal Kraus, MSc., místopředseda představenstva k záměrům rozvoje Masarykova nádraží v Praze.

Místo konání: online

Datum konání: 28.3.2023

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Organizační garant: Petr Javorik, IT specialista, tel: 227 090 218

Kontaktní osoba: K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

 Akce je akreditována v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast je ohodnocena 1 kreditním bodem.

Účastníkům, kteří budou urážet svými reakcemi či žertíky přednášejícího a organizátora akce, výbor OK Praha neumožnění on-line registrace na akce OK Praha ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.

Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT účast zpoplatněna 800kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 28032023 , do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka. Potvrzení o platbě a vaše fakturační údaje zašlete nejpozději 3 dny před akcí, na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci a v den akce přihlašovací údaje. Pro členy ČSSI a studenty odborných škol stavebních zdarma. Pro členy ČKA je vstup zpoplatněn 500 Kč. Studenti podají žádost nejméně 3 dny před akcí na praha@ckait.cz.

Technické informace a požadavky:

  • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
  • Datová linka: >1 Mb/s
  • Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
  • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5
Termín
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0012431 Ing. Jan Moták Ph.D.
2 0010598 Josef Vencl
3 0014909 Ing. Jakub Ehrenberger Ph.D.
4 1302348 Ing. Marek Lukács
5 0501333 Ing. arch. Lenka Bartošová
6 1003818 Ing. Jiří Kolínský
7 0014412 Ing. Michal Bolek Ph.D.
8 0010713 Ing. Václav Budil
9 0010401 Igor Stařecký
10 1103750 Ing. Jaroslav Krupa
11 0003317 Ing. Ladislav Pejcha
12 0014239 Ing. Martin Novák
13 0013324 Ing. Jozef Harčarík
14 0010714 Ing. Tomáš Havel
15 0007809 Ing. Jolana Váňová
16 0013134 Ing. arch. Lenka David
17 0014087 Ing. Tomáš Janata
18 0014423 Ing. Tibor Jéger
19 0012532 Ing. Radek Hrma
20 0009826 Ing. Petra Trajerová
21 0011858 Tomáš Kotrba
22 0015060 Ing. Martin Padevět
23 0000836 Pavel Jenčík
24 0014950 Ing. Lukáš Michek
25 0009541 Ing. Karel Kozel
26 0014096 Ing. Tomáš Zlámal
27 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
28 0012993 Ing. Robert Mikšík
29 0012876 Ing. Michal Fott
30 0014270 Ing. Kateřina Mikšíková Ph.D.
31 0101870 Ing. Tuan Phan Anh
32 0011032 Ing. Naďa Rosická
33 0013022 Ing. Jakub Vaněk
34 0009393 Ing. Bc. Světlana Sladká
35 0012432 Ing. arch. Tamara Pokorná
36 0014317 Ing. Tomáš Holenda
37 0014101 Ing. Lenka Vindušková
38 0012597 Tomáš Kazil
39 0007178 Ing. Ilona Líkařová
40 0012652 Ing. Pavel Rek
41 0013025 Ing. Petr Zeman
42 0402437 Ing. Miroslava Vondrová
43 0011255 Ing. Radek Šťastný Ph.D.
44 0009562 Ing. František Bartoš
45 0013911 Ing. Michal Soukup
46 1103910 Ing. Jiří Mašek
47 1301944 Miroslav Večerka
48 1006574 Ing. Tomáš Holásek
49 0012361 Ing. Eliška Vyhlídalová
50 0401370 Ing. Stanislav Jaroš
51 1302244 Ing. Tomáš Ruth
52 1301982 Ing. Stanislav Martinec Ph.D.
53 1102124 Zbyněk Šmeidler
54 0700252 Ing. Miroslav Stejskal
55 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
56 1104031 Ivo Bůžek
57 0701233 Ing. Zdeněk Burkoň
58 0009590 Ing. Alexandr Šmíd
59 0401567 Ing. Alena Benešová
60 0000641 Ing. Jana Hejnalová
61 0602720 Ing. Jan Hejcman
62 1102989 Ing. Miroslav Knápek
63 0500242 Ing. Jiří Lány
64 1202134 Ing. Jaroslav Málek
65 0101168 Martin Kolouch
66 1007217 Ing. Lukáš Kozumplík
67 1103537 Ing. Pavla Holečková
68 1202273 Ing. Pavel Hořava
69 0014289 Ing. Jan Hercík
70 0000892 Ing. Stanislav Toman
71 0014841 Ing. Tomáš Matula
72 1103150 Ing. Aleš Palička
73 1007119 Ing. Zdeněk Španěl
74 1104439 Ing. Lenka Štenclová
75 0011066 Ing. Petr Vlasák
76 1201653 Ing. Jaroslav Svoboda
77 0010574 Ing. Jiří Jelínek
78 0011334 Ing. Milan Krecht
79 0013260 Ing. Petr Zemina
80 0402359 Ing. Petr Lohniský
81 0012416 Ing. Petr Adam
82 1004949 Ing. Bohumír Vašek
83 0102524 Ing. Tomáš Marchal
84 0102032 Ing. Milan Vávra
85 0000292 Miloslav Chlumský
86 0701122 Ing. Šárka Stačinová
87 0602920 Ing. Marek Lokvenc
88 0102636 Ing. Tomáš Brožek
89 0013251 Kryštof Rotkovský
90 0014981 Ing. Charlotte Nedvědová
91 0010924 Karel Švejda
92 1302066 František Hruboň
93 0014764 Ing. Michaela Kenížová
94 0015149 Ing. Roman Havlůj
95 0013438 Ing. Jaroslav Langhans
96 1007356 Ing. Pavel Peřina
97 0014013 Ing. Stanislav Melichar
98 1007247 Ing. Jan Šimon
99 0012883 Ing. Tereza Rysová
100 0010933 Ing. Ivana Fialová
101 0009129 Ing. Ivana Řídká
102 0009674 Ing. Tomáš Martinek
103 0001788 Ing. Martin Jelínek CSc.
104 3000170 Zdeněk Fabiánek
105 0014065 Ing. Marek Tomeček
106 0002091 Ing. Václav Stáhala