Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Rekonstrukce Libeňského mostu by byla náročná, zbourat most je snazší, tvrdí odborníci

Rekonstrukce Libeňského mostu by byla náročná, zbourat most je snazší, tvrdí odborníci

byl název tiskové konference - workshopu, který se uskutečnil 3. 5. 2018 na Magistrátu hlavního města Prahy (MHMP). Náměstek primátorky pro oblast dopravy Petr Dolínek vytvořil devítičlennou odbornou Technickou radu pro dopravu pro oblast mostních konstrukcí (jejími členy je např. prof. Jan Vítek, Ing. Václav Mach, Ing. Milan Komínek, prof. Jiří Stráský) jako poradní orgán pro mostní konstrukce hlavního města Prahy. Technická rada navrhla Radě HMP jak postupovat dále v záležitosti Libeňského mostu. Na včerejším workshopu členové Technické rady vysvětlovali, proč se devítičlenná Technická rada rozhodla pro variantu stávající Libeňský most zbourat a postavit nový. Prof. Vítek novinářům sdělil, že obě varianty – zbouraní a postavení nového mostu, nebo zachování a opravení – by byly v první fázi přibližně stejně finančně náročné. Rozdílné jsou ovšem náklady celého životního cyklu mostu, tj. především náklady na udržování a opravy, kde je výrazně úspornější varianta stavby nového mostu. Opravený most by měl životnost 20 let, nový most by měl životnost 100 let.

V květnu 2018 proběhne další odborná diskuse se zástupci iniciativ. Finální rozhodnutí zastupitelstva HMP o dalším postupu a řešení Libeňského mostu lze očekávat v červnu 2018.

„Přední odborníci ČKAIT se kloní k variantě, aby byl postaven nový Libeňský most s akcentem na urbanistické řešení a dopravní infrastrukturu Prahy. Na rozdíl od názoru ČKA, která má na svých webových stránkách stanovisko podporující zachování stávajícího Libeňského mostu“, sdělil Ing. Pavel Křeček, předseda ČKAIT, k situaci a řešení Libeňského mostu.

Záznam tiskové konference na MHMP dne 3. 5. 2018

04. 05. 2018