Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Revitalizace toků a vodních biotopů v krajině - seminář

Revitalizace toků a vodních biotopů v krajině - seminář

Anotace: Problematika revitalizací vodních toků a dalších vodních biotopů v krajině. Geomorfologické typy koryt toků, principy návrhu revitalizačního koryta, migrační postupnost toků, vegetační doprovod a zapojení do ÚSES, obnova a zřizování tůní a mokřadů.

Program: 

13:00 zahájení, úvod - zdůvodnění revitalizace toků a vodních biotopů
13:30 přirozený vývoj koryt vodních toků, geomorfologické procesy, geomorfologické typy koryt
14:00 principy návrhu revitalizačního koryta, migračně prostupné spádové stavby
15:00-15:10 přestávka
15:10 další vodní biotopy v krajině, obnova a zřizování tání a mokřadů
15:40 hydroekologický monitoring
16:00 principy začlenění do Územních systémů ekologické stability
16:30 dotační tituly
16:40 příklady realizací
16:50 dotazy, závěr

Termín: 10. 5. 2022 od 13 hodin

Přednášející: Ing. Eva Hyánková, Ph.D., VUT Brno

Místo konání : Zlín, třída Tomáše Bati 190, oblastní kancelář ČKAIT Zlín

Organizační garant: ČKAIT OK Zlín, 577431318, zlin@ckait.cz

Akreditace CŹV ČKAIT: 1 kreditní bod. 

  Poznámka: Neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.

  Pro neautorizované osoby ČKAIT

  • přihlášku zašlete na zlin@ckait.cz
  • poplatek 800 Kč na účet ČKAIT: 109270792/0300   
  • VS: datum konání akce (ddmmrrrr)  
  • do poznámky: OK Zlín + Vaše jméno.
  • více info k účasti viz kontakty garanta akce.
  Termín
  Seznam přihlášených osob
  ID Členské číslo Autorizovaná osoba
  1 1300013 Ing. Petr Žáček
  2 1302393 Ing. Lukáš Kohoutek
  3 1300061 Ing. Arnošt Lukeš
  4 1301555 Ing. Ivan Mudrák
  5 1301616 Ing. Martin Machulka
  6 0012769 Ing. Prokop Galatík
  7 1006928 Ing. Karel Vaštík
  8 1201753 Ing. Kateřina Suchánková
  9 1200948 Petr Zelinka
  10 0014156 Ing. Petr Hofman
  11 1301834 Ing. Pavlína Štachová