Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Revize ČSN 73 2902:2020 Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) – Navrhování a použití mechanického upevnění pro spojení s podkladem - webinář

Revize ČSN 73 2902:2020 Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) – Navrhování a použití mechanického upevnění pro spojení s podkladem - webinář

Pořadatel: Informační centrum ČKAIT, s.r.o + OK Praha ČKAIT

Přednášející: Ing. Jan Dvořák, Ing. Ivan Řehoř, Ing. Pavel Svoboda

Anotace: Webinář je zaměřen na praktické seznámení s    revidovanou ČSN 73 2902 „Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) – Navrhování a použití mechanického upevnění pro spojení s podkladem“. Tato revize byla zpracována TSÚS, s. p., Praha ve spolupráci s Cechem pro zateplování budov a její platnost je od 1. 1. 2021.

Program: 

Posluchači se seznámí s novým zněním a nejpodstatnějšími úpravami, které byly vyvolány jak změnami právních předpisů, tak především předpisů technických, jako důsledek nového poznání a stavebně technických skutečností (především vývoj v konstrukci a montáži hmoždinek a zvětšení tlouštěk, změny vlastností a nové druhy tepelně izolačních výrobků), na které revize reaguje i novými postupy pro návrh mechanického upevnění ETICS.

Pro usnadnění navrhování počtu hmoždinek pro ETICS zpracoval CZB už pro předchozí znění této normy tzv. Kalkulátor pro jejich navrhování „ETICalc“. V další části webináře budou účastníci seznámeni formou praktických příkladů s jeho upravenou verzí, ve smyslu předmětné revize. Jedná se např. o návrhy pro ETICS s EPS či MW, se zapuštěnou či povrchovou montáží hmoždinek, s různými průměry talířků hmoždinek podle typů izolantů apod.

Místo konání: online

Datum konání: 25.2.2021

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Organizační garant: Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, e-mail: webmaster@ckait.cz, tel.: 227 090 218
 

Kontaktní osoba: Ing. Miroslava Rychetská tel.: 227 090 224, e-mail: mrychetska@ic-ckait.cz

Webinář byl akreditován v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast na webináři je ohodnocena 1 kreditním bodem.

 Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT účast zpoplatněna 500kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 25022021 , do poznámky: Pořadatel akce: IC ČKAIT + OK Praha, jméno účastníka. Potvrzení o platbě zašlete na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci a v den akce přihlašovací údaje. Registrace nečlenů je možná do: 19.2.2021

Účastníkům, kteří budou urážet svými reakcemi či žertíky přednášejícího a organizátora akce, výbor OK Praha neumožnění on-line registrace na akce OK Praha ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.

Technické informace a požadavky:

  • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
  • Datová linka: >1 Mb⁄s
  • Audio vybavení: reproduktory⁄sluchátka
  • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5
Termín
Seznam přihlášených osob
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1004280 Ing. Adam Kurdík
2 1102274 Ing. Ivo Šimko
3 1301312 Ing. Petr Neradil
4 0012883 Ing. Tereza Rysová
5 0701269 Ing. Aleš Ježek Ph.D.
6 0201853 Ing. Zbyněk Pitel
7 1302505 Ing. Radim Jurča
8 0202245 Ing. Pavel Janout
9 0009972 Ing. Ondřej Šnobl
10 0007708 Václav Klaboch
11 0009562 Ing. František Bartoš
12 0000836 Pavel Jenčík
13 0008103 Ing. Ladislav Mička
14 0008104 Ing. Petr Poláček
15 0005482 Ing. Tomáš Leiss
16 0012430 Petr Koláčný
17 0000570 Ing. Karel Sehyl
18 0004348 Ing. Štěpánka Johnová
19 0014044 Ing. Jan Vecko
20 0008683 Ing. Martina Loskotová
21 0002786 Ing. Jaromír Kazda
22 0011355 Ing. Karel Krňanský
23 0005144 Ing. Jaroslav Satranský
24 0000863 Ing. Josef Prošek
25 0300589 Ing. Jaroslav Radovnický
26 0400575 Miloš Dolník
27 0009393 Ing.Bc. Světlana Sladká
28 0401305 Ing. Josef Kastner
29 0402004 Ing. Jan Ficenec Ph.D.
30 0013219 Ing. Mária Vaňková
31 0010373 Ing. Jaroslav Hovorka
32 0003654 Ing. Zdeněk Levý
33 0202082 Ing. Vít Pospíšil
34 0300875 Ing. Luboš Kadaně
35 0010660 Ing. Zdeněk Havlina
36 1001086 Ing. Richard Macek
37 0202116 Tomáš Konkol
38 1002522 Ing. Zbyněk Holátko
39 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
40 0011432 Ing. Lubomír Krov Ph.D.
41 0007925 Ing. Martin Nápravník
42 1007112 Ing. Ondřej Vlach
43 1104170 Ing. Jiří Bednář
44 0701615 Ing. Tomáš Navrátil
45 1104010 Ing. David Šotkovský
46 1001687 Ing. Petr Hájek
47 0009000 Ing. František Rulík
48 1103261 Ing. Petr Schneider
49 0008914 Ing. David Štochl
50 0401795 Ing. Miroslav Svoboda
51 1103262 Ing. Tomáš Czapka
52 0101578 Ing. Petr Pavelec
53 1201219 Ing. Radovan Hošek
54 1002949 Ing. Antonín Pokorný
55 1103541 Bc. Petr Piprek
56 1103976 Ing. Jan Chalcař
57 0301232 Ing. Pavel Borák
58 0014181 Ing. Tomáš Marek
59 1201231 Ing. Luděk Ježek
60 0011852 Ing. Tomáš Peterka
61 0102437 Ing. Tomáš Jedlička
62 1103477 Ing. Martin Kaleta
63 1102979 Ing. Kateřina Kubenková
64 1103943 Ing. Jan Pokorný
65 1201494 Ing. Pavel Rada
66 0005523 Ing. Martin Riger
67 0009205 Zdeněk Sládek
68 0700252 Ing. Miroslav Stejskal
69 0012655 Ing. Petr Dvořák
70 1005441 Ing. Jiřina Dvořáková
71 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
72 0008664 Ing. Petr Řehák
73 1102005 Alena Kasanová
74 1400569 Ing. Pavel Vostal
75 0201577 Ing. Josef Rojt
76 1003205 Ing. Kamil Franc
77 1103540 Ing. Jan Neuwirt
78 1006144 Ing. Jan Krejčí
79 1005172 Ing. Zdeněk Des
80 0013821 Ing. Michal Vozábal
81 1301987 Ing. Josef Brand
82 0002943 Ing. Alena Kultová
83 1102989 Ing. Miroslav Knápek
84 1004841 Bc. Zdeněk Švarc
85 0013390 Ing. Ondřej Machek
86 0003296 Ing. Erika Malá
87 0402548 Ing. Zbyněk Šalé
88 0201434 Ing. Anna Petriščeva
89 0602658 Ing. Petr Košťál
90 1104127 Lukáš Pyszko
91 1003128 Ing. Pavel Hrabánek
92 1003308 Ing. Petr Češka
93 0301532 Ing. Antonín Knop
94 1102792 Ing. Libor Filín
95 0700576 Ing. František Češka
96 1200656 Alois Večeřa
97 1004633 Ing. Zdeněk Janík
98 0200315 Marek Lazna
99 1102253 Ing. Dušan Kolek
100 1006515 Ing. Jiří Černín
101 0014163 Tomáš Hrnčíř
102 0007076 Ing. Stanislav Líbal
103 0005825 Ing. Jana Stárková
104 1001902 Ing. Michal Slavík
105 0601687 Ing. Klára Pokorná
106 0300927 Ing. Pavel Tomášek
107 1202310 Ing. Marek Pavel
108 0701562 Ing. Jana Hemerková
109 1005516 Tomáš Sýkora
110 0007313 Ing. Stanislav Müller
111 0002797 Ing. Jiří Viktora
112 1301756 Ing. Tomáš Hubík
113 0600417 Ing. Josef Beneš
114 0014531 Ing. Michal Moravec
115 1100337 Ing. Radek Pavlík
116 1103881 Ing. Roman Tietz
117 1006733 Ing. Radim Doležal
118 1004319 Ing. Lukáš Kolenovský
119 0601647 Ing. Petr Křivský
120 0701253 Ing. David Tesař
121 0014179 Ing. Martin Másilko
122 0012720 Ing. Vlastimil Straka
123 1006349 Ing. Michal Suchna
124 1104100 Ing. Jiří Němec
125 0013829 Ing. Karol Laco
126 1102122 Ing. Petr Řeha
127 1302315 Ing. Ladislav Odstrčilík
128 1006573 Ing. Jakub Holásek
129 1006574 Ing. Tomáš Holásek
130 1103141 Martin Drbal
131 0006941 Ing. Jaroslav Čech
132 1201746 Ing. Martin Černý
133 1103796 Ing. Pavel Srkal
134 1103025 Ing. Lukáš Záruba
135 0010933 Ing. Ivana Fialová
136 1102596 Ing. František Fiala
137 0009541 Ing. Karel Kozel
138 0002782 Ing. Josef Mihalko
139 0002739 Ing. Milan Hercik
140 0008877 Ing. Šárka Navarová Ph.D.
141 0004911 Ing. Miroslav Velechovský
142 0014486 Ing. Michal Netík
143 0008506 Ing. Luboš Káně
144 1006359 Ing. Pavel Uher
145 0014061 Jan Petřík
146 0003295 Alena Česká
147 0004719 Ing. Miroslav Dobeš
148 0011051 Ing. Zdeněk Verner
149 0014559 Ing. arch. Jakub Mizera
150 0005799 Ing. Tomáš Doležal
151 1102489 Ing. Milan Chrobák
152 0201052 Ing. František Zákružný
153 1103097 Ing. Petr Ščotka
154 0008929 Ing. Jan Lukšo
155 0002131 Ing. Zdeněk Kettner
156 0010129 Ing. Pavel Oktábec
157 0013969 Ing. Petr Janeček
158 1301422 Ing. Libor Pavelka
159 0006856 Ing. Petr Červenka
160 0014074 Ing. Hana Vyštajnová
161 0007632 Ing. Karel Nezval
162 1103547 Ing. Radim Kytnar
163 0202354 Stanislav Beneš
164 0009429 Ing. Karel Pelant
165 0005894 Ing. Dagmar Černá
166 0004333 Ing. Jitka Pfeifferová
167 0010042 Libor Dürich
168 1004424 Ing. Milan Pokorný
169 0201030 Ing. Ivo Mikáska
170 1104244 Ing. Petr Slezák
171 0202069 Ing. Michal Hosnedl
172 0202068 Ing. Josef Hosnedl
173 0013256 Tomáš Kopřiva
174 0001560 Miroslav Stehlík
175 1007099 Ing. Jakub Král
176 1201377 Ing. Libor Zdeněk
177 0006802 Ing. Petr Pavlíček
178 1005617 Miroslav Svoboda
179 1103552 Ing. Jakub Rakus
180 0600890 Ing. Kole Borovski
181 1200458 Ing. Roman Kalina
182 0102032 Ing. Milan Vávra
183 0102551 Ing. Emanuel Novák
184 0009437 Ing. Jaroslav Brandejs
185 0401226 Jiřina Vedralová
186 0401680 Martin Kyselovič
187 0013336 Ing. Richard Lupoměský
188 0014307 Ing. Martin Balún
189 1002308 Ing. Zdeněk Čuma
190 1301069 Jiří Vrbík
191 0202379 Ing. Petr Blažek
192 1003854 Ing. Tomáš Kuchyňka
193 0701505 Ing. Luboš Laksar
194 1006329 Ing. Michal Hlaváč
195 0602526 Bc. Ondřej Pešek
196 0401542 Ing. Simona Mansfeldová
197 0010699 Tomáš Pilík DiS.
198 1200611 Stanislav Karásek
199 1301196 František Janečka
200 0005154 Ing. Marie Ohnesorgová
201 0201500 Ing. Rudolf Jedlička
202 0602352 Ing. Jan Heger
203 1102836 Lukáš Chovaneček
204 0004409 Ing. Petr Dománek
205 0012533 Ing. Barbora Pilcová
206 1101197 Ing. František Šindýlek
207 0014359 Ing. Jan Kirschner Ph.D.
208 1103083 Lukáš Kačáni
209 1006481 Ing. Jiří Kalánek
210 0701568 Pavel Hemerka
211 0014534 Tomáš Kult
212 1300930 Ing. Petr Skřivánek
213 0005135 Ing. Michal Ulmajer
214 1103093 Ing. Vojtěch Štrba
215 0500446 Václav Svoboda
216 1007080 Monika Červinková
217 0501366 Ing. Michal Strnad Ph.D.
218 1100547 Ing. Zdeněk Kubánek
219 1104333 Ing. Vilém Hluchník
220 0401926 Ing. Ivo Šrámek
221 1400481 Ing. Renata Ševčíková
222 0102605 Ing. Lukáš Benda
223 0200322 Ing. Stanislav Nesnídal
224 0601978 Ing. Radek Brandejs Ph.D.
225 0501431 Bc. Ondřej Šimůnek
226 0202165 Ing. Milan Jíra
227 1301712 Ing. Radomír Bureš
228 0008969 Ing. Jaroslav Zákostelecký
229 1301877 Ing. Tomáš Foltýn
230 0009416 Ing. Jiří Herzman
231 0014430 Pavel Svačina
232 0010949 Jaroslav Kodeš
233 1301566 Ing. Pavel Srba
234 0602056 Ing. Radim Doleček
235 0014332 Martin Traxl
236 1201632 Ing. Miloš Skácel
237 1201191 Zdeněk Hybš
238 0202017 Alice Netrvalová Dipl. tech.
239 0602211 Ing. Jan Kábrt
240 1006980 Ing. Martin Kulík
241 0200761 Ing. Dalibor Frank
242 0402487 Pavel Tomáš
243 0500357 Ing. Martin Jeřábek
244 1201430 Ing. Radomír Kopec
245 1400578 Ing. Pavel Šimek
246 0301565 Ing. Jan Fára
247 0701291 Ing. Miroslav Čermák
248 0007588 Václav Kopřiva
249 0013068 Ing. Martin Schneider
250 0602071 Ing. Aleš Petřík
251 0001103 Ing. Luboš Kotlář
252 0014363 Ing. Lucie Hecová
253 0009906 Ing. Antonín Chrást
254 1100759 Ing. Jiří Kolář
255 0402159 Lubomír Tesař
256 0200390 Ing. Václav Nový
257 0402566 Jan Vitner
258 1005250 Ing. Petr Bardůnek Ph.D.
259 0600566 Rudolf Marek
260 1301401 Karel Beneš
261 0601962 Ing. Jan Souček
262 1101552 Ing. Jiří Tichý
263 1102771 Ing. Bohuslav Tereško
264 1201443 Ing. Josef Popelka
265 1202304 Ing. Rostislav Havránek
266 1400262 Ing. Vítězslav Gregar
267 1001645 Ing. Zdeněk Kobza
268 0400509 Ing. Pavel Slabyhoud
269 0006942 Ing. Roman Brzobohatý
270 0301217 Ing. Jiří Benda
271 0400629 Ing. Šárka Draxlová
272 0600010 Ing. Vladimír Pavel
273 1000176 Ing. Petr Čada
274 1104189 Ing. Jakub Ducháč
275 1202277 Ing. Jan Virgl
276 0005778 Ing. Jan Narovec
277 0401086 Jiří Ihnaťuk
278 0012688 Ing. Tomáš Langer
279 0601196 Ing. Eduard Trumm
280 1006558 Ing. Karel Bursík
281 0014437 Ing. Martin Rajnoch
282 0004850 Jan Manda
283 0007695 Ing. Marie Wolfová
284 0101535 Milada Kokšteinová
285 0102321 Ing. Antonín Pokorný
286 0500720 František Ovečka
287 0101115 Petr Stejkoza
288 0201814 Ing. Růžena Vicherová
289 0003577 Ing. Hana Gattermayerová CSc.
290 0009840 Ing. Petr Kos
291 1102552 Ing. Ludmila Rojíčková
292 1007103 Ing. Rastislav Kvasňovský
293 0013523 Michal Berka
294 1300814 Ing. Tomáš Formánek
295 0602697 Ing. Tomáš Sedílek
296 0003240 Ing. Antonín Perný
297 1300571 Ing. Radoslav Žour
298 0003861 Ing. Bohuslav Vykouk
299 0012970 Ing. Jan Pokorný
300 0300720 Ing. Petr Urgač
301 1002660 Ing. Petr Šístek
302 0401132 Ing. Dobromír Kaplan
303 0009015 Ing. Petr Chotěborský
304 1103152 Ing. Radek Petřkovský
305 1003425 Ing. Petr Kadič
306 1200420 Ing. Miroslav Hubík
307 0401142 Milan Strauss
308 1103353 Ing. Michal Mokroš
309 0701580 Radek Šár
310 1101637 Jana Štvrtňová
311 0002448 Ing. Arnošt Hlaváček
312 1301489 Ing. Robert Vráblík
313 1003010 Ing. Martin Müller
314 1003886 Ing. Stanislav Kučera
315 0602632 Ondřej Beneš
316 0014360 Ing. Oksana Kvachan
317 0101870 Ing. Tuan Phan Anh
318 0402565 Jiří Martínek
319 1103010 Daniel Pražma
320 0601949 Pavel Šprojcar
321 1005596 Ing. Martin Jalový
322 1101971 Ing. Zdeňka Baladová
323 0500499 Ing. Jiří Novotný
324 0101767 Ing. Ivan Hůrský
325 1201264 Zdeněk Ryšánek
326 1202366 Ing. Lukáš Vencel
327 0402516 Tomáš Roža
328 1006897 Bc. Josef Bayer
329 0001998 Ing. František Sojka
330 0102438 Ing. Zuzana Hejlová
331 1003833 Ing. Miroslav Procházka
332 0013585 Ing. Petr Ulrich
333 0602134 Michal Soukup DiS.
334 0301124 Pavel Charvát
335 0201948 Ing. Václav Kuchynka
336 0300158 Ing. Jan Hruška
337 1302308 Ing. Petr Levák
338 0501418 Ing. Michal Kabátek
339 1102951 Ing. Eva Kostialová
340 1103871 Ing. Lukáš Chlebovský
341 1302244 Ing. Tomáš Ruth
342 0011689 Martin Langr
343 0401097 Ing. Václav Budinský CSc.
344 0014233 Vojtěch Brázda
345 0013537 Ing. Josef Dvořák
346 0102637 Ing. Tomáš Vrbka
347 0000630 Ing. Anna Trýznová
348 1003265 Ing. Petr Pospíšil
349 1301441 Ing. Radek Bednařík
350 0012449 Ing. Lukáš Hrbek
351 0101211 Ing. Iva Kálalová
352 1101015 Max Stříbný
353 1200996 Bc. Ladislav Nejedlý
354 0401459 Ing. Tomáš Macas
355 0012818 Ing. Lubor Švec
356 0013684 Ing. Martin Chromjak
357 0003891 Miloš Fišer
358 1103542 Ing. Ivan Stryja
359 0001788 Ing. Martin Jelínek CSc.
360 0102356 Ing. Dana Brožová
361 0012812 Ing. Jakub Stejskal
362 0000911 Ing. Libor Vlachovský
363 0008033 Ing. Pavel Poloprudský
364 1006725 Ing. Vladimír Potomák
365 0009781 Ing. Pavel Čačík
366 1004585 Jiří Kladivo
367 1004835 Ing. Radim Chaloupka
368 1103533 Ing. Michal Kawulok
369 0500939 Ing. Vlasta Svobodová
370 1000392 Ing. Miloš Černý
371 0501231 David Pleštil
372 0012053 Ing. Pavel Štěpán
373 0102603 Ing. Michael Martin
374 1301844 Ing. Tomáš Macík