Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Revize v průmyslu i v občanské výstavbě - seminář - ZRUŠENO

Revize v průmyslu i v občanské výstavbě - seminář - ZRUŠENO

Přednášející: Ing. Miloslav Valena, soudní znalec v oboru elektrotechnika a revizní technik

Anotace: Seminář upozorní na některé zvláštnosti při provádění oprav, montáží i revizí v občanské výstavbě a připomene problematiku montáží a revizí v průmyslových a zemědělských provozech v minulosti i současnosti

Program:

  1. Montáže a revize v občanské výstavbě a některé zvláštnosti
  2. Průmyslové provozy a provádění revizí v minulosti i v současnosti
  3. Zemědělské  a ostatní provozy a zvláštnosti provádění revizí v minulosti i v přítomnosti
  4. Porovnání postupů v jednotlivých provozech a upozornění na některé problémy vzniklé při této činnosti a způsoby jejich řešení v praxi

Místo konání: Budova ČKAIT, Praha 2, Sokolská 15, 1. patro

Datum konání: 6.12. 2021

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Organizační garant: Ing. Ladislav Bukovský

Kontaktní osoba: K.Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

  Seminář byl akreditován v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast na semináři je ohodnocena 1 kreditním bodem. Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT vstup zpoplatněn 500kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 06122021  do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka. Potvrzení o platbě zašlete na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci. Registrace nečlenů je možná od: 29.11.2021 nebo do vyčerpání kapacity sálu.

Výbor oblasti Praha ČKAIT, v souvislosti s nekolegiálním přístupem některých autorizovaných osob k registraci účasti na semináře, byl nucen přistoupit k následujícímu kroku. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden - prosinec) dosáhne tři neomluvené absence, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na dalších 12 měsíců.

Termín
Celková kapacita
68