Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Řízení BOZP v přípravě a realizaci stavby - webinář

Řízení BOZP v přípravě a realizaci stavby - webinář

Řízení BOZP v přípravě a realizaci stavby - webinář

ANOTACE:
Zaměření webináře vychází ze zásady neoddělitelnosti řízení přípravy a realizace stavby od současně vytvářených podmínek pro zabezpečení požadavků BOZP. Jsou podány základní informace o relevantních právních předpisech, zejména se zaměřením na požadavky zákona č. 309/2006 Sb. a jeho vazba na požadavky stavebního zákona a zákoníku práce. Ve vzájemných vazbách je podán výklad postavení a povinností v zabezpečování BOZP dílčích účastníků výstavby, především pozice stavebníka, zhotovitele stavby, stavbyvedoucího a koordinátora BOZP.

PROGRAM:

 1. Řízení BOZP, neodděletilná součást řízení realizace stavby
 2. Specifika řízení BOZP v podmínkách stavebnictví
 3. Právní a jiné požadavky v BOZP uplatňované ve stavebnictví
 4. Základní odpovědnosti účastníků výstavby za BOZP na staveništi
 5. Postavení koordinátora, jeho povinnosti a vazby k ostatním účastníkům výstavby
 6. Úloha a postupy státního dozoru nad bezpečností práce
 7. Význam vedených záznamů - základní přehled, požadovaný obsah a odpovědnost za jejich vedení

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Ing. Ludmila Zahradnická, CSc., poradce a auditor ve stavebnictví

ORGANIZACE: OK Ústí nad Labem - Bc. Veronika Pakantlová, email: usti@ckait.cz, tel.: 736 781 973

TECHNICKY ZAJIŠŤUJE: Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, e-mail: webmaster@ckait.cz, tel.: 227 090 218

MÍSTO KONÁNÍ: online

TERMÍN KONÁNÍ: 14. 3. 2023 od 10:00 hod. (délka trvání cca 4 hod.)

Webinář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem.

Technické informace a požadavky:

 •     Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
 •     Datová linka: >1 Mb/s
 •     Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
 •     Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5

PŘIHLÁŠENÍ NA WEBINÁŘ
Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 13. 3. 2023 v 15:00 hodin.

Termín
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0012431 Ing. Jan Moták Ph.D.
2 0102707 Ing. Josef Kuba
3 0011808 Ing. Václav Krauman
4 0012699 Miloš Anděl
5 0401086 Jiří Ihnaťuk
6 1102625 Ing. Jana Grygerová Hellebrandová
7 0202043 Ing. Václav Bohatý
8 0015018 František Lukeš
9 0014695 Ing. Peter Kucharík
10 0010933 Ing. Ivana Fialová
11 1202442 Ing. Petr Lenoch
12 0501474 Lukáš Janků
13 1104216 Ing. Tomáš Kocich
14 1104218 Ing. Robert Ivánek
15 0012435 Jaromír Štursa
16 0402567 Roman Molnár
17 1104493 doc. Ing. et Ing. Petr Kučera Ph.D.
18 1104513 Ing. et Ing. Petr Mík
19 1007294 Ing. Martin Galeta
20 0014358 Ing. Radek Dvořák
21 0102379 Radek Veselý
22 3000170 Zdeněk Fabiánek
23 0009405 Ing. Petr Broukal
24 0401803 Ing. Marie Sýkorová
25 0402437 Ing. Miroslava Vondrová
26 0002179 Ing. Tomáš Melichar
27 0013390 Ing. Ondřej Machek
28 1004424 Ing. Milan Pokorný
29 1202161 Josef Husárek
30 0014957 Ing. Filip Saturka
31 1006873 Ing. Alojz Papp
32 0601517 Ing. Milan Kunert
33 0401469 Ing. Zdislav Mazur
34 1102643 Vratislav Bajgar
35 1006573 Ing. Jakub Holásek
36 0102205 Ing. Petr Jiráček
37 0301005 Ing. Jitka Briežniková
38 1202106 Ing. Jan Táborský
39 1103822 Ing. František Čech
40 1007020 Filip Vaníček
41 1201274 Ing. Ivo Klíč
42 1201524 Ing. Miroslav Jurka
43 1302422 Karel Herák
44 0102036 Ing. Milan Přibyl
45 1102442 Ing. Zdeněk Polach
46 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
47 1302253 Ing. David Zapletal
48 1202227 PaeDr. Martin Soural MBA
49 1101121 Ing. Richard Žák
50 0010321 Ing. Michal Lenoch
51 1301920 Miroslav Matějka
52 1300878 Ing. Jana Motyčková
53 0602720 Ing. Jan Hejcman
54 1006622 Luděk Zabloudil
55 0301186 Jana Kožíšková
56 0010734 Ing. Dana Wetzsteinová
57 0700091 Ing. Jaroslav Bureš
58 0013710 Ing. Kateřina Vanišová
59 0011723 Ludvík Galuška
60 3000374 Marek Timko
61 0602031 Ing. Jan Šafář
62 0013680 Ing. Jan Jacko
63 0401649 Miloslav Chalupníček
64 1104031 Ivo Bůžek
65 0602887 Ing. arch. Martin Jireš
66 0402092 Marek Güttner
67 1201191 Zdeněk Hybš
68 0012260 Drahomír Pekárek
69 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
70 0003317 Ing. Ladislav Pejcha
71 1201828 Pavel Háněl
72 0101815 Ing. Martin Dostál
73 1101462 Roman Otisk
74 0102172 Jan Urválek
75 0401726 Jiří Bauer
76 1301537 Ing. Karel Vítek
77 1103814 Ing. Magda Kopecká
78 0601592 Ing. Petr Hanuš
79 1301408 Ing. Pavel Soukup
80 0005059 Hynek Čvančara
81 0014010 Ing. Pavel Kroc
82 0401765 Jindra Hnátková
83 0101151 Milan Baloun
84 1006154 Mario Pakes
85 0102012 Petr Snížek
86 1102915 Milan Rybovič
87 0601175 Jiří Hloušek
88 1302353 Ing. Jiří Balvín
89 1003823 Ing. Zdeněk Severin
90 0402343 Ing. Tomáš Beržinský
91 0402610 Michal Benešovský
92 0602395 Ing. Martina Konášová
93 1102695 Ing. Šárka Novotná
94 1004717 Ing. Jan Hlavatý
95 0202053 Bc. Jiří Rubáš
96 1006751 Ing. Martin Valášek
97 0400825 Ing. Rudolf Seidl
98 0602081 Ing. Tomáš Cerovský
99 0402458 Josef Bouma
100 1101748 Josef Zahel
101 1103466 Ing. Ivan Kudra
102 1006558 Ing. Karel Bursík
103 0102311 Ing. Jaroslav Nohava
104 1006980 Ing. Martin Kulík
105 1104362 Ing. Michal Kropáček
106 0005482 Ing. Tomáš Leiss
107 0008281 Ing. Milan Zápotocký
108 1007430 Lukáš Čáp
109 0701411 Ing. David Jehlička
110 1400280 Ing. Tomáš Sobotka
111 1005835 Ing. Miroslav Palacka
112 0402659 Mgr. Otakar Pastyřík
113 1007154 Bc. Filip Řezník
114 1104120 Ing. Tomáš Bubeník
115 1103715 Ladislav Kašuba
116 0201838 Ing. Oldřich Dienstbier
117 0402615 Ing. Filip Kail
118 0402500 Ing. arch. Veronika Hajnalová
119 0401732 Miroslav Hyl
120 0402102 Jiří Faltýnek
121 0402190 Lukáš Slavík
122 0402242 Tomáš Rezek
123 0400864 Ing. Karel Pabišta
124 0401818 Marcela Zmatlíková
125 0300500 Pavel Žižka
126 0701607 Ing. Jiří Herynek
127 0402222 Ing. Jakub Hejtman
128 0401754 Jaroslav Chludil
129 0401568 Ing. Lubomír Potenec
130 0401981 Ing. Václav Marvan
131 0402623 Bc. Tomáš Čtvrtečka
132 0401204 Ing. Miloslav Dittrich
133 0402554 Ing. Jiří Kopal
134 0401707 Radek Strial
135 0010699 Tomáš Pilík DiS.
136 0402451 Petr Kapic
137 0402284 Ing. Libor Tvrdek
138 0402335 Roman Koubek
139 0402148 Patrik Dědic
140 0401625 Ing. Jan Lenner
141 0401643 Ing. Pavel Rubáš Ph.D.
142 0602920 Ing. Marek Lokvenc
143 0100852 Ing. Luboš Drachovský
144 1006824 Ing. et Ing. Tomáš Vrána
145 0013351 Ing. Ondřej Vít
146 0401331 Ing. Ivan Cimbolinec
147 0600863 Ing. Daniel Jakwerth
148 0401802 Bc. Pavel Princ
149 0401805 Radek Doskočil
150 0202282 Ing. Jolana Bradová
151 0402189 Jaroslav Zavadil DiS.
152 0201204 Ing. Miroslav Duchek
153 0402187 Václav Sklenář
154 0400738 Ing. Jiří Valenta
155 0402535 Ing. Tomáš Schejbal DiS.
156 0014926 Ing. Martin Ujházi
157 0402570 Ing. Libor Sommerschuh
158 0401096 Josef Veselý
159 1104229 Rostislav Křístek
160 1300930 Ing. Petr Skřivánek
161 0401196 Hana Čejková
162 1302066 František Hruboň
163 0701667 Bernard Vaníček
164 0402660 Michal Paradič
165 0400328 Ing. Milouš Janik
166 0014531 Ing. Michal Moravec
167 0300366 Ing. Bedřich Rathouský
168 0013955 Martin Kysela DiS.
169 0011253 Pavel Vokrouhlík
170 1005897 Ing. Marek Dupčík
171 0601652 Ing. Monika Kopecká
172 0102712 Petr Korbaj
173 1006346 Ing. Jan Špatný
174 0402643 Tomislav Rak
175 1201746 Ing. Martin Černý
176 0602134 Michal Soukup DiS.
177 1400336 Ing. Jiří Marek
178 0402135 Ing. Petr Urban
179 1007363 Ing. Václav Račan
180 0602824 Ing. Eva Bělčáková
181 1004493 Ing. Pavel Šulák Ph.D.
182 0013438 Ing. Jaroslav Langhans
183 0202471 Ing. Pavel Nejdl