Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Řízení provádění stavby

Řízení provádění stavby

OK ČKAIT Ústí nad Labem Vás zve na seminář "ŘÍZENÍ PROVÁDĚNÍ STAVBY", který se koná dne 29.9.2020 od 10:00 hodin ve Školicím centru ISTAR, Drážďanská 856/74B, 400 07 Ústí nad Labem - Krásné Březno. Přednášející: Ing. Ludmila ZAHRADNICKÁ, CSc., poradce a auditor v řízení kvality ve stavebnictví Program semináře:

  1. Výstavbový proces, specifika stavebnictví, fáze přípravy a realizace stavby
  2. Právní prostředí stavebnictví – veřejné a soukromé právo
  3. Postavení stavebníka ve vrcholové odpovědnosti a dodržování právních požadavků
  4. Řízení BOZP a ŽP – neoddělitelná součást realizace stavby
  5. Postavení stavbyvedoucího, TDS, KOO BOZP a AD, právní a smluvní požadavky definující jejich úkoly, pravomoci a odpovědnosti
  6. Úloha státního a správního dozoru při realizaci stavby
  7. Vedení dokladové a záznamové dokumentace staveb, úloha stavebního deníku

Seminář je veden v průběžné interakci mezi posluchači a lektorem. Je věnován potřebný časový prostor pro diskuzi a odpovědím na dotazy účastníků, týkajících se praktických řešení jejich úkolů v problematice semináře. Seminář je doplněn o poznatky a zkušenosti lektora, získané při jeho poradenské a auditorské praxi. Předpokládaná délka semináře: 4 hodiny. Seminář je v rámci programu CŽV členů ČKAIT hodnocen 1 kreditním bodem.

Termín
Celková kapacita
90
Seznam přihlášených osob - počet volných míst 46
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0400328 Ing. Milouš Janik
2 0402090 Vojtěch Fabián
3 0402535 Ing. Tomáš Schejbal DiS.
4 0401453 Ing. Karel Vlček
5 0402478 Ing. Jan Toman
6 0401542 Ing. Simona Mansfeldová
7 0401496 Ing. Aleš Hlaváček
8 0401151 Jiří Procházka
9 0401491 Mgr. Eduard Roll
10 0401802 Bc. Pavel Princ
11 0401090 Jaroslav Votík
12 0401371 Ing. Petr Svítil
13 0401132 Ing. Dobromír Kaplan
14 0402242 Tomáš Rezek
15 0400909 Ing. Jiří Šašek
16 0402126 Jan Horák DiS.
17 0401987 Ing. Karel Opatrný
18 0402106 Martin Harmach
19 0300500 Pavel Žižka
20 0401706 Stanislav Zámečník
21 0402463 Pavel Bumba
22 0401477 Ing. Jitka Šaldová
23 0401370 Ing. Stanislav Jaroš
24 0401805 Radek Doskočil
25 0401822 Martin Šána
26 0402205 Karel Prokůpek
27 0401625 Ing. Jan Lenner
28 0402338 Ing. Jakub Šilhán
29 0402513 Jakub Němec
30 0400872 Jiří Hanzlík
31 0402040 František Foltýn
32 0400898 Jiří Černý
33 0401983 Petra Nekolová
34 0401249 Ing. Petr Vidlák
35 0400205 Ing. Karel Kořínek
36 0400837 Ing. Ivan Pavliš
37 0400476 Ing. Petr Pohl
38 0400869 Ing. Antonín Semín
39 0400412 Ing. Robert Gennert
40 0400787 Jaromír Cígler
41 0402226 Stanislav Vinš
42 0402108 Radek Smetana
43 0401226 Jiřina Vedralová
44 0007776 Ing. Miroslav Ponikelský