Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Roste riziko havárií střech s dodatečně předpjatými betonovými příhradovými vazníky

Roste riziko havárií střech s dodatečně předpjatými betonovými příhradovými vazníky

ČKAIT informovala v polovině října 2020 Kláru Dostálovou, ministryni pro místní rozvoj, o tom, že aktuálně významně roste riziko havárie u staveb zastřešených dodatečně předpjatými betonovými příhradovými vazníky. Odhadem se jedná o stavby na ploše více než půl milionu čtverečních metrů. Stavební úřady a vlastníci by měli neprodleně podniknout kroky ke kontrolám stavu tohoto typu konstrukcí. V současnosti se na základě navazující činnosti jednotlivých autorizovaných osob ČKAIT ukazuje, že rozsah této problematiky je výrazně větší, než se původně předpokládalo. Ohroženo je nejen velké množství majetku, ale i významné množství osob pracujících v objektech zastřešených výše uvedeným typem vazníků.

Uveřejněno v Z+i ČKAIT 5/2020: Proč padají předpínané příhradové vazníky?

26. 10. 2020