Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Rozsah požadavků pro ověření znalostí,11. vydání k dispozici v OK Olomouc

Rozsah požadavků pro ověření znalostí,11. vydání k dispozici v OK Olomouc

V oblastní kanceláři Olomouc je k dispozici publikace "Rozsah požadavků pro ověření znalostí obecně závazných předpisů podle zákona č. 360/1992 Sb.", aktualizované vydání - prosinec 2012, 11. vydání ( otázky ke zkouškám ).
Cena pro neautorizované osoby 265,- Kč, cena pro autorizované osoby 190,- Kč.

10. 01. 2013