Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

SANTINI 2023

SANTINI 2023

Konference se koná při příležitosti 300. výročí úmrtí Jana Blažeje Santini-Aichela pod záštitou Ministerstva kultury a České komory autorizovaných inženýrů a techniků  činných ve výstavbě.

Datum a místo: 7. 12. 2023, Pražská křižovatka (kostel sv. Anny), Praha 1

Program:

09.00–10.00 - Registrace účastníků
10.00–10.20 - Zahájení konference a úvodní slovo - Libor Honzárek, předseda SHSČMS; Naděžda Goryczková, generální ředitelka NPÚ
10.20–12.50 - 1. přednáškový blok

  1. 10.20–10.50 - Santini a evropská architektura 17. století - Richard Biegel
  2. 10.50–11.20 - Kaple Jména Panny Marie v Mladoticích jako příklad symbolických půdorysů v díle Jana Blažeje Santiniho-Aichela - Jan Royt

Přestávka 30 min

  1. 11.50–12.20  - Tři Santiniho zastavení na Moravě - Jiří Kroupa
  2. 12.20–12.50 - Santini známý a neznámý - Petr Macek

12.50–14.40 Přestávka na oběd

  1. 14.40–15.10 - Nejmladší Santiniho realizace. Mariánská Týnice a její východní ambit - Irena Bukačová, Pavel Kodera
  2. 15.10–15.40 - Péče o zelenohorský areál - Zdeněk Chudárek
Přestávka 30 min
  1. 16.10–16.40 - Zámek Bělohrad a proboštství v Pohledu: dvě méně známé Santiniho realizace - Jan Pešta
  2. 16.40–17.10 - Zaniklý kostel sv. Jana Křtitele v Dohaličkách, panství Sadová – gotizující barok, nově nalezená vyobrazení, aktuální poznání - Jiří Slavík
17.10–17.20 Závěr konference
Termín
Celková kapacita
22
ID Členské číslo Autorizovaná osoba