Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Sdělení MMR

Sdělení MMR

Po sedmiletém snažení, se osvědčení o autorizaci udělované ČKAIT pro obor pozemní stavby, dostalo citací 71/2009 Sb., do seznamu diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci architekta udělovaných na území Evropské unie a institucí a orgánů, které je vydávají, ve znění sdělení č. 489/2004 Sb. a sdělení č. 133/2007 Sb.
06. 04. 2009