Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Seminář bezbariérové užívání staveb 9.11.2010

Seminář bezbariérové užívání staveb 9.11.2010

Prezentace Ing. Zdařilové ke stažení v příloze.
CD s podklady p. Lněničky je k dispozici v OK ČKAIT Pardubice, po předchozí telefonické domluvě.

10. 11. 2010