Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Seminář CŽV - Navrhování a provádění ochrany staveb proti radonu - ZRUŠENO

Seminář CŽV - Navrhování a provádění ochrany staveb proti radonu - ZRUŠENO

Změny v oblasti navrhování a provádění protiradonových opatření dle revid. ČSN 73 0601 s platností od 1. 10. 2019. Místo: MVŠO - BEA campus Olomouc, tř. Kosmonautů 1288/1 Čas: 14.00 hod. Přednášející: Prof. Ing. Martin Jiránek, CSc., FS ČVUT

Termín
Seznam přihlášených osob
ID Členské číslo Autorizovaná osoba