Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Seminář: Navrhování a používání vodovodních tvarovek...

Seminář: Navrhování a používání vodovodních tvarovek...

Téma semináře: Navrhování a používání vodovodních tvarovek, armatur a regulačních členů vodovodních sítí

Anotace: Seminář je určen projektantům, stavbyvedoucím a provozovatelům vodovodních sítí. Účastníci budou seznámeni s platnou legislativou a právní požadavky na vodovodní sítě a vodovodní přípojky. Pro správné zpracování návrhu vodovodní sítě bude vysvětlen postup výpočtu potřeby vody, návrh vodovodní sítě, určení tlakových ztrát a volba profilů potrubí. Nedílnou součástí návrhu vodovodní sítě je volba trubního materiálu, armatur a regulačních členů.

Program: 

  • Představení firmy Hawle
  • Současný stav v oblasti vodovodních přípojek
  • Navrhování a dimenzování vodovodních přípojek
  • Technická řešení vodovodních přípojek – materiály, armatury
  • Navrhování a používání vodovodních tvarovek a armatur
  • Navrhování regulačních členů vodovodních sítí
  • Diskuze

Přednášející: Ing. Miroslav Sobotka, HAWLE ARMATURY spol. s r. o.

Termín:  4. 5. 2023 ve 14,00 hodin

Místo konání: ČKAIT Zlín, třída Tomáše Bati 190

Organizační garant: ČKAIT Zlín, 577431318, zlin@ckait.cz

Akreditace CŽV ČKAIT: Akce je akreditována v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocena 1 bodem.

 

Termín
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1301255 Ing. Rostislav Bajza
2 1301555 Ing. Ivan Mudrák
3 1301616 Ing. Martin Machulka
4 1301929 Ing. Jaroslav Majíček
5 1302493 Ing. Jan Holý
6 1301974 Ing. Zuzana Kousalíková
7 0301593 Štefan Bolvári
8 0401569 Pavel Matula
9 1300429 Ing. Josef Pavliš