Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Seminář - Odpovědnost autorizovaných osob

Seminář - Odpovědnost autorizovaných osob

Seminář - Odpovědnost autorizovaných osob

přednášející - JUDr. Eva Kuzmová, právník specializující se na problematiku stavebního zákon, GDPR a ochrany osobních údajů

místo konání - Společenský sál, Krajská knihovna Karlovy Vary, Závodní 378/84

datum - pondělí 5.9.2022 od 13.00 do 17.00 hodin

kontaktní osoba - Jana Jágrová, OK ČKAIT Karlovy Vary, 734 282 535, karlovyvary@ckait.cz

Program:

  1. Soukromá odpovědnost, občanský zákoník, § 5 (souvislosti s autorizačním zákonem), smlouva o dílo, odpovědnost za vady díla
  2. Veřejnoprávní odpovědnost - stavební zákon - povinnosti stavebníka, stavbyvedoucího a stavebního dozoru, projektanta, přestupky na úseku stavebního řádku + trestní zákoník

Vložné: Členové ČKAIT bezplatně, ostatní 500 Kč
Akce je zařazena do projektu CŽV a hodnocena 1 bodem.

Termín
Celková kapacita
80
Seznam přihlášených osob - počet volných míst 66
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0301483 Ing. Michal Bernát
2 1300291 Ing. Vlastimil Čegan
3 0301560 Ing. Miroslav Povolný
4 0300739 Ing. Zdeněk Pavlas
5 0300551 Miroslav Remišovský
6 0300872 Iveta Burešová
7 0300991 Jaroslav Schovánek
8 0301066 Ing. Ladislav Novák
9 0300589 Ing. Jaroslav Radovnický
10 0300772 Petr Pařízek
11 0300762 Ing. Milan Pánek
12 0300745 Jiří Benčík
13 0301123 Ing. René Cizler
14 0300178 Ing. Milan Mader