Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Seminář - Odpovědnost autorizovaných osob

Seminář - Odpovědnost autorizovaných osob

Seminář - Odpovědnost autorizovaných osob

přednášející - JUDr. Eva Kuzmová, právník specializující se na problematiku stavebního zákon, GDPR a ochrany osobních údajů

místo konání - Společenský sál, Krajská knihovna Karlovy Vary, Závodní 378/84

datum - pondělí 5.9.2022 od 13.00 do 17.00 hodin

kontaktní osoba - Jana Jágrová, OK ČKAIT Karlovy Vary, 734 282 535, karlovyvary@ckait.cz

Program:

  1. Soukromá odpovědnost, občanský zákoník, § 5 (souvislosti s autorizačním zákonem), smlouva o dílo, odpovědnost za vady díla
  2. Veřejnoprávní odpovědnost - stavební zákon - povinnosti stavebníka, stavbyvedoucího a stavebního dozoru, projektanta, přestupky na úseku stavebního řádku + trestní zákoník

Vložné: Členové ČKAIT bezplatně, ostatní 500 Kč
Akce je zařazena do projektu CŽV a hodnocena 1 bodem.

Termín
Celková kapacita
80
Seznam přihlášených osob - počet volných míst 37
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1300291 Ing. Vlastimil Čegan
2 0301560 Ing. Miroslav Povolný
3 0300739 Ing. Zdeněk Pavlas
4 0300551 Miroslav Remišovský
5 0300991 Jaroslav Schovánek
6 0300772 Petr Pařízek
7 0300745 Jiří Benčík
8 0301123 Ing. René Cizler
9 0300178 Ing. Milan Mader
10 0013217 Bc. Slávek Mai DiS.
11 0014558 Ing. Jan Macura
12 0301136 Ing. Jiří Ševčík
13 1201361 Ing. Oldřich Uher Dr.
14 0012633 Pavel Kastner
15 0400825 Ing. Rudolf Seidl
16 0300423 Milan Štěpánek
17 0300635 Jiří Chejnovský
18 0300397 Ing. Miroslav Koutný
19 0300287 Ing. Jan Kűmmel
20 0301108 Pavlína Marková
21 0300054 Ing. Helena Michálková
22 0300271 Vlastislav Novotný
23 0300240 Tomáš Skurka
24 0301209 Ing. Martin Štecher
25 0300373 Ing. Pavel Tesař
26 0301282 Ing. Ondřej Košina
27 0300286 Ing. Jan Šinták
28 0301166 Marek Husák
29 0300025 Ing. Jiří Lodr
30 0301082 Ing. Libor Vrána
31 0300539 Ing. František Kolář
32 0301421 Ing. Jan Bezděk
33 0300109 Ing. Viktor Diviš
34 0300703 Ing. Petr Hampl
35 0301550 Jiří Michalik
36 0300277 Ing. Viktor Churan
37 0300740 Ing. Pavel Beran
38 0301225 Bc. Jan Přibys
39 0300300 Ing. Stanislav Vonka
40 0300196 Ing. Jiří Kaiser
41 0400553 Ing. Zdeněk Karásek
42 1302244 Ing. Tomáš Ruth
43 1006361 Ing. Tomáš Hübner