Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Seminář OK Praha – Daně – změny a informace pro rok 2019 a 2020

Seminář OK Praha – Daně – změny a informace pro rok 2019 a 2020

Přednášející: Ing. Radim Dvořák, daňový poradce BETA Brno a.s.

Anotace: Jako v předchozích letech, tak i v roce 2019 byly novelizovány daňové zákony, a to nejen s účinností od dalšího období, ale i s účinností zpětnou. Je proto důležité pečlivě zkoumat, jaké zákonné podmínky je nutné v daném období splňovat a jaké je současné znění daňových zákonů. Současně jsou také připravovány a schvalovány další novely daňových zákonů (včetně elektronické evidence tržeb), jsou řešeny výkladové problémy a v neposlední řadě se blíží každoroční povinnost zpracování a podání daňového přiznání k dani silniční, dani z nemovitých věcí a k dani z příjmů, které s sebou přináší určité problémy a nejasnosti se stanovením správného základu daně z příjmů.

Program:
 1. Stanovení základu daně z příjmů fyzických a právnických osob:
  • legislativa platná v roce 2019, zejména zákon o daních z příjmů, zákon o rezervách, zákon o účetnictví
  • stručný výklad podstatných ustanovení zákona o daních z příjmů, příjmy, které jsou a které nejsou předmětem daně z příjmů, bezúplatné příjmy
  • náklady vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, jak jsou popsány v §24 zákona a náklady, které pro daňové účely uznat nelze (§25 zákona)
  • Zaměříme se i na některé další druhy nákladů se specifickými daňovými prvky, které podstatně ovlivňují výši základu daně (odpisy a prodej majetku, dary)
 2. Informace pro zaměstnance (osoby s příjmy se závislé činnosti)
 3. Procesní legislativa podle podmínek daňového řádu – lhůty pro vyměření daně, daňová kontrola
 4. Informace o elektronické evidenci tržeb
 5. Novinky v oblasti daně silniční a daně z nemovitých věcí
 6. Novinky v oblasti DPH
 7. Informace o připravovaných novinkách v daňové oblasti pro rok 2020
Místo konání: Dům ČKAIT, posluchárna 1. patro, Sokolská 15, Praha 2
Datum konání: 30.1.2020
Čas konání: 14:00 – 18:00 hod.
Organizační garant: Ing. Ladislav Bukovský, předseda oblasti Praha
Moderuje: Ing. Vladimíra Špačková
Kontaktní osoba: Ing. Lenka Wiatrová, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

Seminář byl akreditován v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast na semináři je ohodnocena 1 kreditním bodem. Pro členy ČKAIT zdarma. Nabídka teplého a studeného nápoje je v režii výboru OK.

Výbor oblasti Praha ČKAIT, v souvislosti s nekolegiálním přístupem některých autorizovaných osob k registraci účasti na semináře, byl nucen přistoupit k následujícímu kroku. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tři neomluvené absence, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na dalších 12 měsíců.

Termín
Celková kapacita
70
Seznam přihlášených osob - počet volných míst 44
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0002473 Ing. Zdeněk Viták
2 0006408 Ing. Pavel Kasal Ph.D.
3 0008455 Ing. Zdeněk Čečil
4 0003596 Ing. Vladimíra Špačková
5 0014048 Ing. Kateřina Kalapírová
6 0012164 Lubomír Mrštný
7 0601823 Ing. Petr Molnár
8 0005011 Ing. Markéta Löwitová
9 0007708 Václav Klaboch
10 0007371 Ing. Pavel Kuděj
11 0005087 Ing. Luděk Toman
12 0009748 Ing. Milada Klimešová Ph.D.
13 0000641 Ing. Jana Hejnalová
14 0004581 Ing. Vladimír Pešek
15 0009223 Filip Šebek
16 0006613 Miroslav Nejedlý
17 0007991 Ing. Jaromír Šťastný CSc.
18 0009533 Ing. Ladislav Svoboda
19 0004997 Ing. Aleš Voženílek
20 0013435 Ing. Martina Kučerová
21 0009707 Tomáš Hurda
22 0002625 Ing. Klement Neugebauer
23 0009688 Ing. Jiří Sudík
24 0013907 Ing. Vít Zelikov
25 1004067 Ing. Hana Bubeníková
26 0008752 Ing. Pavel Lyer